AfricArxiv is 'n gratis, open source en gemeenskaps geleide digitale argief vir Afrika-navorsing. Ons bied 'n nie-winsgewende platform vir Afrika wetenskaplikes om hul werkstukke, voorafdrukke, aanvaarde manuskripte (na-afdrukke) en gepubliseerde artikels op te laai. Ons bied ook opsies om data en kode te koppel, en vir artikelweergawe. AfricArxiv is toegewyd aan die bespoediging en opening van navorsing en samewerking tussen wetenskaplikes in Afrika en om die toekoms van wetenskaplike kommunikasie op te bou.

Waarom het ons 'n voorafdruk-bewaarplek vir Afrika nodig?

 • Meer sigbaarheid vir Afrika-navorsingsuitsette
 • Verhoog samewerking oor kontinente
 • Maak plaaslike navorsing wêreldwyd sigbaar
 • Interdissiplinêre navorsing sneller
 • Deel u navorsing in 'n Afrikataal

Ons moedig voorleggings aan vanaf

 • Afrikaanse wetenskaplikes gebaseer op die Afrika-kontinent
 • Afrikaanse wetenskaplikes wat tans by 'n gasheerinstituut buite Afrika gesetel is
 • nie-Afrikaanse wetenskaplikes wat verslag doen oor navorsing wat op Afrika-gebied gedoen is; verkieslik saam met Afrika-mede-outeurs
 • nie-Afrikaanse wetenskaplikes wat verslag doen oor navorsing rakende Afrika-aangeleenthede

Ons aanvaar die volgende soorte manuskrip - voordruk of na-druk

 • Navorsingsartikels
 • Hersien referate
 • Projekvoorstelle
 • Gevallestudies
 • 'negatiewe' resultate en 'nul' resultate (dit wil sê resultate wat nie 'n hipotese ondersteun nie)
 • Data en metodes vraestelle
 • Tegniese aantekeninge
 • Datastel beskrywingspapiere

Algemene vrae

Wat is AfricArxiv?

AfricArxiv is 'n gratis, open source en gemeenskaps geleide digitale argief vir Afrika-navorsing. Ons bied 'n nie-winsgewende platform vir Afrika-wetenskaplikes om hul werkstukke, voorafdrukke, aanvaarde manuskripte (na-afdrukke) en gepubliseerde artikels op te laai. Lees hier meer oor AfricArxiv: https://info.africarxiv.org/about

Vir wie is AfricArxiv ontwerp?

AfricArxiv is ontwerp vir wetenskaplike wetenskaplikes uit alle dissiplines om hul navorsingsuitsette te deel, insluitend voorafdrukke, na-afdrukke, kode en data.

Waarom het ons 'n Afrika-spesifieke voordrukopslagplek nodig?

Ons benodig 'n Afrika-spesifieke voordrukopslagplek om:

 • Maak Afrika-navorsing meer sigbaar
 • Afrika-kennis versprei
 • Aktiveer navorsingsuitruiling binne die kontinent
 • Kweek kontinentale samewerking

Voorafdrukbewaarplekke word meer en meer gereeld in die konteks van Open Science gebruik en vorm een ​​van die maklike en baie effektiewe maatreëls om navorsingsuitsette toeganklik te maak. Voorleggings word deur wetenskaplikes gemodereer, dus is daar 'n sekere proses van eweknie-evaluering betrokke - en tog verskil dit van publikasie in 'n eweknie-geëvalueerde vaktydskrif. In die meeste gevalle is dit nog steeds moontlik na indiening by die voorafdrukbewaarplek.

Hoe verskil AfricArxiv van ander opkomende bewaarplekke?

Met AfricArxiv wil ons 'n platform bied vir Afrika-wetenskaplikes om hul navorsingsuitsette onmiddellik en gratis te publiseer. Op hierdie manier kan hulle terugvoer kry oor hul werk, dit verder verbeter en ook samewerkingsvennote vir toekomstige projekte identifiseer. Voorafdrukke ontwikkel 'n integrale deel van Open Science. Om 'n bewaarplek te hê wat spesifiek vir die Afrika-navorsingsgemeenskap bestaan, kan ook interdissiplinêre navorsing in werking stel wat spesifiek Afrika-aangeleenthede aanspreek.

Ons hoop dat dit wetenskaplikes vir Afrika meer sigbaar sal maak op internasionale vlak en ook meer aan navorsingsamewerkings binne Afrika sal deelneem. Die wetenskap bestaan ​​uit baie verskillende dissiplines met navorsingsgroepe wat oor die hele wêreld versprei is. Deur gemeenskappe op te bou vir hierdie vakgebiede, en ook spesifiek vir sekere streke, kan wetenskaplikes en ander belanghebbendes (beleidmakers, entrepreneurs, mediese personeel, boere, joernaliste) meer strategiese navorsingsuitsette van hul belang vind.

Wat is die uitdagings waarmee Afrika-wetenskaplikes te kampe het?

 • Internasionaal 'n lae sigbaarheid
 • Beperkte navorsingsbefondsing
 • Taalhindernisse
 • Afrikaanse navorsers is geneig om minder geïntegreerd te wees in internasionale navorsingsnetwerke

Hoe sal wetenskaplikes in Afrika baat vind?

Meer sigbaarheid van navorsingsuitsette van die kontinent

 • Voeg 'n paar statistieke oor
  • navorsingsuitsette wat in internasionale vaktydskrifte behandel word?
  • Afrikaanse navorsingsuitsette in die algemeen?
 • Beter netwerk en werk met mekaar saam

Ons hoop dat Afrika-wetenskaplikes meer bewus sal wees van mekaar se navorsingsuitsette, veral om die kloof tussen die frankofoon- en die Engels-wetenskaplike gemeenskappe op die vasteland te oorbrug. Ons moedig skrywers aan om 'n kort opsomming in Frans of Engels te gee.

AfricArxiv sal die platform bied vir strategiese soeke na samewerkingsvennote in Afrika en oor die hele kontinente.

Hoe is AfricArxiv geskep?

Die idee het opgekom by AfricaOSH via Twitter. Oop wetenskaplike raamwerk bied die infrastruktuur aan 'n gemeenskapsbeheerde poging, wat koste en ingewikkeldheid verlaag en die fokus op onderwys oor voorafdrukke en bevordering deur AfricArXiv moontlik maak.

Ons benader individuele Afrika-wetenskaplikes om idees te weier en die konsep te ontwikkel en om wetenskaplikes betrokke te raak by werwing vir voorleggings (PR-span), moderering, adviesraad vir die bestuurskomitee.

Lees die persverklaring van AfricArxiv hier: https://cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service

Hoe word AfricArxiv bestuur?

Ons het 'n span wat die take op afstand aanlyn kan saamwerk en koördineer. Na indiening sal twee of meer moderators die artikels vir akkuraatheid en relevansie nagaan.

Hoe is die kernspan gekies?

Ons het via 'n aanlynopname na belangstellende (meestal Afrikaanse) wetenskaplikes uitgereik. Hulle sal betrokke wees by werwing en moderering van voorleggings, skakelwerk en besprekings oor die verdere ontwikkeling van die platform.

Wie dek die koste verbonde aan die bestuur van AfricArxiv?

Daar is geen beduidende werklike / finansiële kostes daaraan verbonde nie (behalwe om die domein en tyd te koop) - alle pogings en spanwerk is op 'n vrywillige basis om die wetenskap te bevorder en te diversifiseer.

Infrastruktuur voorsien op OSF, wat ontwikkel word deur die Centre for Open Science, 'n nie-winsgewende organisasie wat openbare goedere-infrastruktuur vir die navorsingswerkstroom bou en die pogings van talle gemeenskapsbeheerde pogings subsidieer om Open Science-praktyke te verhoog.

Hoe kan Afrika-wetenskaplikes AfricArxiv gebruik?

Afrika-wetenskaplikes kan sowel voor- as na-druk sowel as negatiewe resultate, kode, datastelle, proefskrifte, sowel as tradisionele kennis, waar toepaslik en in ooreenstemming met die UNDRIP Artikel 31.

Hulle kan ook deur die bewaarplek gaan soek om uit te vind wat ander wetenskaplikes op die vasteland doen in hul navorsingsveld.

Ons verwelkom voorleggings in Engels, Frans en Portugees, sowel as plaaslike Afrikatale soos Akan, Twi, Swahili, Zoeloe, ... en is besig om 'n poel redakteurs te bou wat die voorleggings kan wysig. Dit is dikwels makliker om u werk in u moedertaal te beskryf. Aangesien baie Afrika-wetenskaplikes meertalig is, sal voorleggings in 'n eweknie-beoordeelde vaktydskrif in Frans of Engels nie veel van die probleme wees nie.

Afrika-wetenskaplikes wat hul manuskripte op AfricArxiv of 'n ander voordruk-bewaarplek wil deel, moet vooraf kyk of die tydskrif waarin hulle beplan om te publiseer, ooreenstem met die publikasie van die manuskrip op 'n voordruk-bewaarplek. Die meeste akademiese vaktydskrifte aanvaar wel voorafdrukpublikasies. Ons beveel aan om die SHERPA / RoMEO diens vir meer inligting oor die betrokke joernaal se artikelbeleid.

Wat is die kriteria vir aanvaarding?

Beleidskonsep: voorleggings moet aan 'n sekere kwaliteitstandaard voldoen en aan die algemeen goeie wetenskaplike praktyke en openlike wetenskaplike beginsels voldoen.

riglyne voorlegging om oor die volgende paar weke fyn ingestel te wees in noue uitruil met ander Afrika-wetenskaplikes. Ons sal 'n sterk gemeenskap rondom die stuurgemeenskap bou en aanhou konsulteer om die platform voortdurend te optimaliseer en te spesifiseer volgens die spesifieke vereistes in die Afrika-navorsingskonteks.

Hoe kan aanvullende gegewens bygevoeg word?

Met elke manuskrip kan u aanvullings in enige formaat met onbeperkte berging byvoeg. Klik net en sleep lêers in elke projek en sleep of kies dit. U kan ook integreer vanaf ander dienste soos Figshare, Dropbox of GitHub. Kyk hier byvoorbeeld https://osf.io/nuhqx/.

Hoe kan ek 'n manuskripweergawe opdateer?

Om een ​​van u aanvaarde voorafdrukke te wysig, kan u die DOI-inskrywing met u nuwer weergawe van die artikelmanuskrip bywerk.
U kan moontlik ook die portuurbeoordeelde artikel DOI eenvoudig by die huidige weergawe van die voordruk voeg.

- hoe om dit op OSF te doen: help.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint<

Het u meer vrae? Stuur 'n e-pos aan ons info@africarxiv.org

Mediadekking

Persverklaring: Die Sentrum vir Oop Wetenskap en AfricArXiv begin handelsmerkvoorafdrukdiens

[ Engels ]

[Frans]

non et, mattis ipsum ut risus