Skrywers en bydraers in alfabetiese volgorde
Bezuidenhout, Louise, Havemann, Jo, Kitchen, Stephanie, De Mutiis, Anna, & Owango, Joy. (2020). African Digital Research Repositories: Mapping the Landscape [Datastel]. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.3732172

Visuele kaart: https://kumu.io/a2P/african-digital-research-repositories 
dataset: https://tinyurl.com/African-Research-Repositories
Argief by https://info.africarxiv.org/african-digital-research-repositories/ 
Inleweringsvorm: https://forms.gle/CnyGPmBxN59nWVB38

lisensiëring: Teks en visuele kaart - CC-BY-SA 4.0 // Datastel - CC0 (Public Domain) // Die lisensiëring van elke databasis word bepaal deur die databasis self

Voorafdruk doi: 10.5281 / zenodo.3732274     
Datastel doi: 10.5281 / zenodo.3732172 // beskikbaar in verskillende formate (pdf, xls, ods, csv)

Die International African Institute (IAI, https://www.internationalafricaninstitute.org) in samewerking met AfricarXiv (https://info.africarxiv.org) bied 'n interaktiewe kaart van Afrikaanse digitale literatuurbewaarplekke aan. Dit het voortgekom uit die vroeëre werk van IAI vanaf 2016 om Afrika-gebaseerde institusionele bewaarplekke te identifiseer en te lys wat gefokus het op die identifisering van bewaarplekke gebaseer in Afrika-universiteitsbiblioteke. Ons vroeëre bronne is beskikbaar by https://www.internationalafricaninstitute.org/repositories.

Die interaktiewe kaart brei die werk van die IAI uit tot organisatoriese, regerings- en internasionale bewaarplekke. Dit karteer ook die interaksies tussen navorsingsbewaarplekke. In hierdie datastel fokus ons op institusionele bewaarplekke vir wetenskaplike werke, soos gedefinieer deur Wikipedia-bydraers (Maart 2020).

Doelwit

Die kaart van digitale digitale bewaarplekke is geskep as 'n hulpbron wat gebruik kan word in aktiwiteite wat die volgende doelstellings aanspreek:

  1. Verbeter die ontdekbaarheid van Afrika-navorsing en publikasies 
  2. Verbeter die interoperabiliteit van bestaande en opkomende Afrika-bewaarplekke
  3. Identifiseer maniere waarop digitale wetenskaplike soekenjins die ontdekbaarheid van Afrika-navorsing kan verbeter

Ons bevorder die verspreiding van navorsingsgebaseerde kennis vanuit Afrika-bewaarplekke as deel van 'n groter landskap wat ook aanlynjoernale, navorsingsgegewensbewaarplekke en wetenskaplike boekuitgewers insluit om die interkonnektiwiteit en toeganklikheid van sulke bewaarplekke oor en buite die Afrika-kontinent te verbeter en om 'n bydrae te lewer tot 'n meer begrypende begrip van die wetenskaplike hulpbronne van die kontinent.  

Data-argivering en onderhoud

Die kaart en die ooreenstemmende datastel word aangebied op die AfricArXiv-webwerf onder 'Hulpbronne' by https://info.africarxiv.org/african-digital-research-repositories/. Die lys is nie volledig nie en daarom moedig ons alle bewaarplekke aan wat relevant is vir die Afrika-kontinent wat nie hier gelys is nie indieningsvorm by https://forms.gle/CnyGPmBxN59nWVB38, of om die International African Institute in kennis te stel (e-pos sk111@soas.ac.uk). Beide AfricArXiv en IAI sal voortgaan om die lys van bewaarplekke te handhaaf as 'n bron vir Afrika-navorsers en ander belanghebbendes, insluitend internasionale Afrika-studiesgemeenskappe.

metode

Die oorspronklike lys van digitale bewaarplekke is in 2016 deur die International African Institute saamgestel en in 2019 bygewerk (sien https://www.internationalafricaninstitute.org/repositories vir besonderhede). Inskrywings is verkry uit inligting wat beskikbaar gestel is deur die African Studies Centre, Leiden (https://ilissafrica.wordpress.com/tag/institution-repository/), veral die 'Connecting Africa'-projek (http://www.connecting-africa.net/index.htm), die Gids van Open Access-bewaarplekke (OpenDOAR - http://www.opendoar.org/) en die register van oop toegangs-bewaarplekke (http://roar.eprints.org/) onder andere. Die oorspronklike lys is uitgebrei deur bewaarplekdienste te volg wat ook wetenskaplike werke in Afrika aanbied: ScienceOpen-versamelings (https://about.scienceopen.com/collections/), Zenodo Gemeenskapsversamelings (https://zenodo.org/communities/), Figshare-versamelings (https://figshare.com/features, Scholia (https://tools.wmflabs.org/scholia/), en derdeparty-bewaarplekke. 

Vir visualisering het ons die sagteware Kumu (https://kumu.io/) om die navorsingsbewaarplekke volgens land, onderliggende sagteware, gasheerinstellings en kuratoriese instellings te karteer. Ons het ook 'n kategorie bygevoeg vir tale van die koppelvlak, stelsel en gedeponeerde werke per bewaarplek.

Results

In die datastel het Suid-Afrika (40) en Kenia (32) die grootste aantal bewaarplekke aangebied. In ander lande, soos Ethiopië, Egipte, Ghana, Nigerië, Senegal, Soedan, Tanzanië, Uganda en Zimbabwe, was die getalle aansienlik laer (5-15). In 16 lande, waaronder Angola, Benin, Tsjaad, Gambië, Somalië en Eswatini (voorheen Swaziland), kon geen data oor digitale navorsingsbewaarplekke gevind word nie.

Tale wat in die datastel aangebied word, is onder andere Engels (en), Frans (fr), Arabies (ar), Amaranth (amh), Portugees (pt), Swahili (sw), Spaans (es), Duits (de).

Figuur 1: Oorsig van die visuele kaart op digitale digitale bewaarplekke in Afrika (n = 229). Nodes verteenwoordig lande met hul verbinding met verskillende soorte bewaarplekke wat deur kleurkode onderskei word (sien legende).
url: https://kumu.io/access2perspectives/african-digital-research-repositories 
Figuur 2: 'N Voorbeeld van die fokus op Soedan waarin die besonderhede van die Universiteit van die Wes-Kordufan-universiteit uitgelig word, insluitend Sagteware, beskikbare tale, toeganklikheid en url.
Figuur 3: Aantal bewaarplekke per Afrika-land en persentasies. 'Ander' lande behels diegene met 0-3 bewaarplekke,
Figuur 4: Die sagtewareverskaffers het onderskeidelik die getal gasheer-bewaarplekke. onbekend 

Bespreking

Effektief ontwerpte digitale navorsingsbewaarplekke behoort navorsingsuitsette aanlyn toeganklik en opspoorbaar te maak. Boonop behoort oop bewaarplekke gebruikers van regoor die wêreld in staat te stel om toegang tot die data-besit te hê. Open digitale bewaarplekke speel dus 'n belangrike rol binne die Open Science-landskap en is 'n belangrike element van Open Access-publikasie. Vir verdere agtergrond en 'n siening oor die ontwikkeling en vooruitsigte van bewaarplekke met verwysing na Afrika- en Afrika-studies, sien Molteno (2016).

Ons besef die kompleksiteit van die kartering van digitale bewaarplekke. Ondanks die uitdagings van data-insameling, kom addisionele vlakke van kompleksiteitsuitdagings in die ondersoek na kurasiemetodes, toegangsbeperkings, soekbaarheid, langlewendheid / volhoubaarheid en verskeidenheid datatipes vir neerslag. Ons glo nietemin dat kaarte soos hieronder aangebied 'n waardevolle bron is. Die begrip van die bestaande bewaarnetwerk - tesame met sy sterk- en swakpunte - vergemaklik gerigte reaksies en verbeterings. Boonop kan die deel van beste praktyke, ervarings en kundigheid vergemaklik word deur die sigbaarheid van hierdie bewaarplekke - beide vir die Afrika- en wêreldwye gehoor - te verhoog. Dit sal die belanghebbendes, naamlik bibliotekarisse en ander akademiese personeel, in staat stel om ingeligte besluite te neem oor die moontlike aanpassing van digitale tegnologieë vir die argivering van bestaande Afrika-bewaarplekke om meer reageer op nuwe tegnologieë en om 'grond-tot' benaderings tot digitale databestuur wat beide geskik en volhoubaar is vir die vasteland van Afrika.

Wat as 'n bewaarplek gedefinieer word, verskil nie net in Afrika nie, maar oor die wêreldwye wetenskaplike landskap. Fondse wat vir die instandhouding van die bewaarplek en die opbou van personeelkapasiteit toegewy is, is skaars en wissel aansienlik, grootliks afhangend van en beperk deur die nasionale regeringsbeleggings in navorsing en innovasie of donateursbydraes. Die variasie in stelsels wat verskillende sagteware en argivering van tegniese kenmerke gebruik, belemmer die strategiese interkoppeling en daardeur deursoeking van die bewaarplekke regoor die kontinent en ander wêreldstreke. Al hierdie kwessies moet aangespreek word om Afrika-navorsing te laat oorgaan van digitale silo's na 'n interaktiewe landskap.

Ons beskou hierdie kaart as 'n bestanddeel van 'n groter toekomstige analise van bestaande en opkomende literatuur en databasisse. In 'n opvolg-iterasie van hierdie werk is ons van plan om Afrikaanse digitale data-bewaarplekke in die datastel en visuele kaart in te sluit soos geïdentifiseer deur die African Open Science Platform (AOSP) landskapstudie (2019). 'N Ander doel is om tegnologiese oplossings te identifiseer om die versameling van bewaarplekke interoperabel en deursoekbaar te maak oor dissiplines / streke / tale - toeganklik en werkbaar in die huidige Afrika-konteks met beperkte bandbreedte, byvoorbeeld deur die ontwikkeling van aanlyn / vanlyn werkstrome. 

Nog 'n kategorie bewaarplekke wat bygevoeg sal word, is dié oor Afrika-studies wat buite die kontinent bedryf en aangebied word; een so 'n saamgestelde lys is Verbinding-Afrika (https://www.connecting-africa.net/index.htm). 'N Groeiende lys van relevante inskrywings word ook op Wikidata saamgestel, sien bv en.wikipedia.org/wiki/Gebruiker: GerardM/Africa#African_science.

Die outeurs verwelkom uitdruklik terugvoer oor die aangebied datastel sowel as insette oor institusionele bewaarplekke wat per ongeluk weggelaat is of tans beplan en geïmplementeer word. Ons sien daarna uit om met ander belanghebbendes in Afrika-O & I-lande sowel as internasionale instellings te skakel om die bestaande wetenskaplike argief- en publikasieplatforms verder te ontleed en te werk aan hul interoperabiliteit. 

Verwysings

Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (2019), African Open Science Platform - Landscape Study. doi: http://dx.doi.org/10.17159/assaf.2019/0047 

African Open Science Platform - http://africanopenscience.org.za/

Connecting-Africa - https://www.connecting-africa.net/index.htm 

Molteno, R. (2016), waarom Afrikaanse digitale bewaarplekke vir die stoor van navorsingskrywe so belangrik is, https://www.internationalafricaninstitute.org/repositories/why 

Deelnemers aan African Open Science Platform Stakeholder Workshop, September 2018, Deelnemers aan African Open Science Platform Strategy Workshop, Maart 2018, Adviesraad, African Open Science Platform Project, Technical Advisory Board, African Open Science Platform, Boulton, Geoffrey, Hodson, Simon, … Wafula, Joseph. (2018, 12 Desember). The Future of Science and Science of the Future: Visie en strategie vir die African Open Science Platform (v02). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2222418 

Wikidata-inskrywings - bv https://en.wikipedia.org/wiki/User:GerardM/Africa#African_science 

Wikipedia-bydraers. (2020, 18 Maart). Digitale biblioteek. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Ontsluit 18:02, 27 Maart 2020, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_library&oldid=946227026


0 Comments

Lewer Kommentaar