Behalwe vir publieke dienste vir openbare toegang vir sy gemeenskap, sal AfricArXiv meer geleenthede vir streng en reproduseerbare praktyke moontlik maak.

Skrywers: Nicole Pfeiffer, Claire Riss, en die AfricArXiv-span

In Junie 2018 het die Centre for Open Science (COS) en die pan-Afrikaanse kruisdissiplinêre Open Access-platform AfricArXiv van stapel gestuur a samewerking om 'n preprint-diens aan die Afrika-wetenskaplike gemeenskap te lewer. Die COS- en AfricArXiv-leierskap probeer nou om die studiebeurs saam te bevorder deur die openlike uitruil van idees en bewyse, regoor die wêreld, insluitend die Afrika-wetenskaplike gemeenskap. 

'N Groot deel van hierdie uitruil vind tans plaas deur publikasie van tydskrifartikels na 'n eweknie-evaluering, wat maande of selfs jare bydra tot die verspreiding van bevindinge. Deur manuskripte te deel vóór formele portuurbeoordeling, word die proses en kommunikasie van bevindings versnel en vir almal toeganklik gemaak. Baie tydskrifte hef 'n inskrywingsfooi om toegang tot die gepubliseerde artikels te kry, maar deur manuskripte voor en na publikasie gratis vir die navorser te deel, word oop toegang vir alle skoliere bereik. 

Behalwe vir die openbaar toeganklike publikasie van studiebeurse deur voorafdrukke, probeer COS en AfricArXiv om die aanvaarding van oop, noukeurige en reproduseerbare navorsingspraktyke aan te moedig. Deur middel van hierdie samewerking kan die Afrika-navorsingsgemeenskap van regoor die vasteland deelneem aan opleidingsgeleenthede en samewerkingsprojekte deur al die funksies te gebruik OSF bied en verkry kennis oor beste praktyke, beleide en aansporings om oop akademiese praktyke regoor Afrika aan te moedig en te verhoog. 

Vroeër hierdie maand het AfricArXiv opgesom prestasies en die padkaart vir die volgende 1-3 jaar wat kom. U kan die volhoubaarheid daarvan ondersteun en bou opencollective.com/africarxiv

Die doel van die voortgesette samewerking is om 'n digitale infrastruktuurdiens te lewer aan Afrika-geleerdes, bibliotekarisse en ander hoëronderwys (HO) en navorsing en innovasie (O&I). belanghebbendes om navorsingswerkstrome meer tyd en koste-effektiewer te maak en opleiding, seminare en werksessies rondom Open Science sowel as Research Data Management (RDM) en navorsingsdokumentasie te bied. 

In ooreenstemming met die AfricArXiv-padkaart, sowel COS as AfricArXiv het ingestem om:

  • Ontwikkel 'n vennootskapsportefeulje en vestig gedeelde dienste wat ontwikkel is en aangepas is vir Afrika-navorsings- en hoëronderwysbelanghebbendes. 
  • Gesamentlike uitreik na Afrika-HE-belanghebbendes om in te lig oor die COS- en AfricArXiv-dienste en hoe dit Afrika-wetenskaplike werkstrome kan bevoordeel, asook die ontdekbaarheid van hul werk
  • Skakel met Afrika-navorsingsorganisasies en relevante vennootorganisasies om leemtes in die dokumentasie van navorsingswerkvloei te identifiseer en OSF-geleenthede voor te stel om daardie leemtes te vul.
  • Samewerkende voorstel skryf en aanlyn fondsinsameling om finansiële volhoubaarheid van die gesamentlike poging te verseker
  • Organiseer gesamentlike virtuele opleidings en werksessies oor oop toegang en navorsingsintegriteit deur middel van openbare wetenskappraktyke

Dit is te danke aan die aanvanklike bekendstelling met COS dat ons 'n diens aan Afrika-geleerdes bestaan ​​en ons is opgewonde oor die voortsetting van ons vennootskap wat werk na die geleenthede en prestasies wat hieruit sal spruit,

het die AfricArXiv-span gesê.

Die samewerking met die AfricArXiv-gemeenskap om Afrika-geleerdes van regoor die vasteland te ondersteun in streng en deursigtige navorsingspraktyke, sal versnelde kennisdeling moontlik maak. COS sien uit daarna om saam te werk om kapasiteit te bou en die gebruik van oop wetenskaplike praktyke saam met die AfricArXiv-span te vergroot,

het die direkteur van die produk, Nici Pfeiffer, gesê.

Deur middel van vennootskappe soos die wat met COS tot stand kom, hoop ons om 'n onafhanklike, doeltreffende, volhoubare en gedesentraliseerde navorsingsbewaarplek op te stel wat dien as 'n interoperatiewe platform vir bydraes deur Afrika-navorsers, en vir alle wetenskaplikes wat in 'n Afrika-konteks werk, met die doel om die ontdekking van Afrika-navorsing te verhoog.

het die gemeenskapsbestuurder van AfricArXiv, Johanssen Obanda, gesê

Oor die Sentrum vir Open Wetenskap  

'N Oop uitruil van idees versnel wetenskaplike vordering met die oplossing van die hardnekkigste probleme van die mensdom. Die uitdagings van siektes, armoede, opvoeding, sosiale geregtigheid en die omgewing is te dringend om op te los om tyd te mors aan studies wat nie streng is nie, resultate wat nooit gedeel word nie, en bevindings wat nie weergee kan word nie. Die COS ondersteun navorsing wêreldwyd deur instrumente en opleiding te bied, en deur kultuurverandering in norme, aansporings en beleide in die navorsingsgemeenskap te koördineer om navorsing verder, vinniger en beter te laat verloop. 

Oor AfricArXiv  

AfricArXiv is 'n gemeenskapsgeleide digitale argief vir Afrika-navorsingskommunikasie en 'n openlik toeganklike manier om navorsingsbydraes oor dissiplines te deel. Ons bied 'n nie-winsgewende platform om werkspapiere, voordrukke, aanvaarde manuskripte (na-afdrukke), aanbiedings en datastelle via ons vennootplatforms op te laai. AfricArXiv is toegewyd om navorsing en samewerking tussen Afrika-wetenskaplikes te bevorder, om die sigbaarheid van Afrika-navorsingsuitsette te bevorder en om samewerking wêreldwyd te verhoog.

Oor die Open Science Framework 

AfricArXiv word aangebied in die open-source Open Science Framework (OSF) saam met ander voorafdrukdienste (sien https://osf.io/preprints/). OSF help navorsers om hul navorsingswerkstroom, data- en materiaalopberging te ontwerp, saam te werk en te bestuur, en bied aanhoudende identifiseerders, veral DOI's (Digital Object Identifier). OSF bied baie veilige, oortollige argivering  

dienste vir selfversekerde bewaring van navorsingsuitsette. COS het die platform gebruik om navorsingsgemeenskappe in baie dissiplines en lande te help om nuwe navorsing te ontdek en terugvoer te ontvang oor hul eie uitsette voor publikasie, wat strengheid verbeter. Voorafdruk-outeurs word aangemoedig om skakels na hul onderliggende navorsingsmateriaal, data, kode en voorafregistrasies in te sluit om deursigtigheid en vertroue te verhoog.  

Om baie dienste op 'n gedeelde infrastruktuur te bedryf, is baie koste-effektief. Die koste om 'n enkele voorafdrukdiens onafhanklik te bedryf, is vir baie gemeenskappe onbetaalbaar. Met die gemeenskaplike infrastruktuur deel die preprint-dienste die totale koste wat die individuele verantwoordelikheid verminder en volhoubaarheid bevorder. 

U kan die preprint-dienste van AfricArXiv direk ondersteun by https://opencollective.com/africarxiv 

Kontak vir Sentrum vir Open Wetenskap en OSF

navrae: Claire Riss claire@cos.io
Twitter: @osframework
web: cos.io/voorstellings

Kontak vir AfricArXiv

navrae: Johanssen Obanda info@africarxiv.org
Twitter: @AfrikaArxiv
web:info.africarxiv.org