Hierdie blog is vanaf die eerste keer gepos ASAPbio en hergebruik onder CC-BY 4.0 lisensie. Voeg asseblief kommentaar en aantekeninge oor die oorspronklike pos by asapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner.

Na 'n paneelbespreking oor “Wie sal die sukses van voordrukke in biologie beïnvloed en tot watter einde?” Aan FORCE2019 (opgesom hier afgelaai word), het ons die bespreking oor die ete met die paneellede en ander belanghebbendes in die gemeenskap voortgesit:

Op tabel 1:

 • Emmy Tsang (fasiliteerder), eLife
 • Theo Bloom, BMJ en medRxiv
 • Andrea Chiarelli, navorsingskonsultasie
 • Scott Edmunds, GigaWetenskap
 • Amye Kenall, Springer Nature
 • Fiona Murphy, onafhanklike konsultant
 • Michael Parkin, Europa PMC, EMBL-EBI
 • Alex Wade, Chan Zuckerberg-inisiatief

Op tabel 2:

 • Naomi Penfold (fasiliteerder), ASAPbio
 • Juan Pablo Alperin, ScholCommLab / Publick Knowledge Project
 • Humberto Debat, Nasionale Instituut vir Landboutegnologie (Argentinië)
 • Jo Havemann, AfricArXiv
 • Maria Levchenko, Europa PMC, EMBL-EBI
 • Lucia Loffreda, navorsingskonsultant
 • Claire Rawlinson, BMJ en medRxiv
 • Dario Taraborelli, Chan Zuckerberg-inisiatief

Om 'n paar moeilike probleme as 'n groep met uiteenlopende perspektiewe aan te pak, het ons vyf stellings oor strooimanne bespreek oor hoe voordrukke mag funksioneer of nie. Emmy se tafel bespreek:

 • Die vlak van redaksionele kontrole en / of eweknie-beoordeling wat deur 'n voorafdruk gedoen is, moet deursigtig gekommunikeer word op die punt van toegang tot die voorafdruk.
 • Dit moet altyd vir 'n skrywer gratis wees om 'n voorafdruk te plaas
 • Voorafdrukke moet nie gebruik word om die prioriteit van die ontdekking te bepaal nie
 • Voorafdrukbedieners moet agnosties wees vir stroomop en stroomaf gereedskap en prosesse

Intussen het Naomi se tabel (op die foto hierbo) bespreek “voorafdrukbedieners moenie deur navorsingsbefondsers en beleidmakers ondersteun word nie, tensy hulle gemeenskapsbestuur demonstreer”, voordat hulle verskillende visies uitruil oor wat voordrukke kan wees.

Strawman-verklaring 1: Die vlak van redaksionele kontrole en / of eweknie-beoordeling wat deur 'n voorafdruk gedoen is, moet deursigtig gekommunikeer word op die punt van toegang tot die voorafdruk.

Terwyl ons oor die algemeen ooreengekom het dat redaksionele kontrole en elke hersiening wat op 'n voordruk gedoen is, deursigtig moet kommunikeer, het ons vinnig besef dat ons verskillende visies het oor wat deursigtigheid in hierdie konteks beteken. Dit is belangrik dat ons die behoeftes en ervarings van die lesers in ag neem: 'n navorser wat terloops blaai, sal moontlik net moet weet wat die vlak van ondersoek is wat deur 'n voorafdruk gedoen is (geen? Voor-keuring vir voldoening aan etiese en wetlike vereistes en wetenskaplike relevansie? 'n Paar vlak van dieper portuurbeoordeling?), terwyl 'n navorser wat diep in die navorsingsonderwerp of -metode delf, moontlik portuurgroepkommentaar en weergawe-geskiedenis nuttig kan vind. Sommige inligting, soos intrekkings, moet duidelik aan alle lesers gekommunikeer word. Vir effektiewe samestelling sal dit ook van kardinale belang wees dat inligting oor die keurings en beoordelings voldoende vasgelê word met behulp van 'n goed gedefinieerde en ooreengekome metadataskema. Maar hoe kan sulke data prakties oor 'n verspreide reeks bedieners vasgelê word? Portuurbeoordeling en redaksionele prosesse wissel deesdae baie tussen joernale en voorafdrukbedieners, so tot watter mate kan ons hierdie prosesse effektief skema?

Strawman-stelling 2: dit moet altyd vir 'n skrywer gratis wees om 'n voorafdruk te plaas.

Ons het eenparig saamgestem dat voorafdrukke gratis moet wees op die gebruikspunt.

Strawman-verklaring 3: Voorafdrukke moet nie gebruik word om die prioriteit van die ontdekking te bepaal nie.

Ideaal gesproke moet die prioriteit van die ontdekking nie saak maak nie, maar ons besef dat hierdie probleem in die huidige navorsingsklimaat aangespreek moet word. Sodra 'n voorafdruk in die openbare domein gepubliseer is, word die wetenskaplike prioriteit van die werk wat in die voordruk beskryf word, vasgestel. Ons erken dat die huidige regsinstrumente moontlik nie hiervolgens sal optree nie: die Amerikaanse patentereg bepaal byvoorbeeld steeds prioriteit op grond van die indiening van die patentaansoek, en enige openbaarmaking - deur voorafdruk of informele vergadering - kan dit ondermyn. Verdere oorweging en duidelikheid is nodig oor hoe die plaas van 'n voordruk mekaar met prioriteitsaansprake sny en wat dit vir ontdekking en intellektuele eiendom beteken.

Strawman-stelling 4: Voorafdrukbedieners moet agnosties wees vir stroomop en stroomaf gereedskap en prosesse.

Om voorafafdrukke tot hul volle potensiaal te gebruik, dink ons ​​dat voorafdrukbedieners versoenbaar en interoperabel moet wees met stroomop en stroomaf gereedskap, sagteware en vennote, en terselfdertyd nie onverskillig teenoor inligting of aanwysings na opkomende praktyke, gemeenskapsstandaarde en so meer nie. Byvoorbeeld, stroomop-prosesse om metadata vas te lê en saam te stel, kan van onskatbare waarde wees vir die ontdekking. Gemeenskapsvoordruk-bedieners kan ook advies gee oor beste praktyke vir stroomaf-werkstroom, waardevolle waarde tot die werk toevoeg en die hergebruik en verdere bydraes vergemaklik.

Strawman-verklaring 5: Voorafdrukbedieners moet nie deur navorsingsbefondsers en beleidmakers ondersteun word nie, tensy hulle gemeenskapsbestuur toon.

Wat bedoel ons met gemeenskapsbestuur en waarom is dit belangrik?

Ons het bespreek dat 'n groot motivering agter die druk vir gemeenskapsbeheerde infrastruktuur is om die kans te verminder dat kommersiële belange geprioritiseer word bo die voordeel van die wetenskap, soos wat gebeur het met die verlies aan eienaarskap en toegang tot eweknie-geëvalueerde manuskripte (deur die kollektief). tot die winsnoodsaaklikheid van kommersiële uitgewers. Hier vra ons ons miskien: word kommersiële belange geprioritiseer bo die doel om kennis te deel en die gesprek te vergemaklik, en hoe kan ons verseker dat dit nie die geval is met voorafdrukbedieners nie?

Buiten kommersiële drywers, het ons erken dat diensverskaffers (uitgewers, tegnoloë) proses- en ontwerpkeuses maak wat gebruikersgedrag beïnvloed. Dit word nie as kritiek geopper nie - in plaas daarvan het verskeie van ons saamgestem dat die gedrag van individuele navorsers meestal grootliks gelei word deur hul onmiddellike individuele behoeftes en nie deur kollektiewe gewin nie, deels te danke aan die druk en beperkinge van die omgewing waarin hulle werk. Mense wat by uitgewersorganisasies werk, bring professionele vaardighede en kennis saam met die verslaggewing van wetenskap wat aanvullend is tot akademiese redakteurs, beoordelaars en skrywers. Die vraag is hoe om te verseker dat proses- en ontwerpkeuses ooreenstem met wat die wetenskap die maklikste sal bevorder.

Ons het bespreek hoe geen enkele belanghebbende die beste belange van die wetenskap kan verteenwoordig nie, en daar is ook nie 'n enkele visie oor hoe om dit die beste te bereik nie. Is die bevordering van die groei van 'n spesifieke bediener 'n goeie voordeel vir die hele gemeenskap? Of moet alle besluite geneem word in belang van die kollektief? Aan wie se inhoud moet ons let, en hoe weet ons op wie om te vertrou? Hoe is die besluitnemingsproses van een groep verantwoordelik vir die geheel? Ons het hierdie vrae gestel met 'n gedeelde begrip dat baie tydskrifte werk as 'n samewerking tussen lede van die akademiese gemeenskap en uitgewers, en dat sommige voorafdrukbedieners (soos bioRxiv) op dieselfde manier bestuur word. Die vraag of en hoe dit werk, is dalk nie deursigtig nie, en die gebrek aan deursigtigheid kan die belangrikste wees as dit kom by die vertroue dat besluite in die kollektiewe belang is. As u die besluit oorlaat om aan befondsers of beleidmakers te vertrou, kan dit ook nie weerspieël wat die breër gemeenskap wil hê nie.

Dus, hoe kan besluite by 'n voorafdrukbediener geneem word op 'n manier waarop die breër gemeenskap kan vertrou? Ons het gekyk na ander voorbeelde van bestuur wat deur die gemeenskap gelei word - of dit nou die gemeenskap is wat insette het oor besluite of om besluitnemers daarvoor aanspreeklik te kan hou, veral om besluite wat deur kommersiële belange beïnvloed word, te modereer. Een meganisme is om 'n ope versoek vir kommentaar uit te voer (RFC; sien byvoorbeeld https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment) sodat elkeen insette kan lewer. Daar moet egter 'n deursigtige en regverdige proses wees om te besluit wie se insette gedoen word, en die erkenning dat sulke prosesse nie beter uitkomste waarborg nie. Alternatiewelik kan projekte 'n kombinasie van meganismes gebruik om na verskillende belanghebbendes te luister: byvoorbeeld, die span agter Europa PMC luister na gebruikers deur middel van produknavorsing, na akademici deur 'n wetenskaplike adviesraad, en na beleidmakers deur 'n koalisie van befondsers. Laasgenoemde proses kan 'n veerkragtige besluitnemingsproses bied, wat nie maklik deur 'n enkele belanghebbende persoon bestuur word nie (soos enigeen wat die kommersiële onderpunt verteenwoordig), maar dit kan duur wees in terme van bestuurshulpbronne.

Gebruikersgedrag word beïnvloed deur sosiale en tegnologiese besluite wat op infrastruktuurvlak geneem word, en hoe 'n voordrukbediener bestuur word, en deur wie, sal bydra tot wie se visie vir voordrukke in biologie uiteindelik in die werklikheid sal afspeel. Die bespreking aanlyn voortgesit na ons ete.

Kan ons 'n gedeelde visie vir voordrukke in biologie vestig?

Ons ervarings, sfere van kennis en waardes beïnvloed alles wat ons elkeen van vooruitdrukke verwag om te word en te word: van die hulp om resultate gedeel te word, tot die ontwrigting van die huidige kommersiële uitgewersonderneming.

Emmy se tafel bespreek hoe verwarring rondom 'n voorafdruk (en wat nie) 'n probleem is met die ontwikkeling van gereedskap, beleid en infrastruktuur daarvoor. Met verskillende gebruiksgevalle vir voorafdrukke, en waar gemeenskappe moontlik verskillende vooruitsigte vir navorsingsuitsette wil deel, is voorgestel dat die beperking van die definisie van voorafdrukke na "manuskripte wat gereed is vir tydskrifpublikasie" kan help om tegnologiese ontwikkeling, kommunikasie en voorspraak te vergemaklik. Voorafbedieners het dan die uitsluitlike doel om voorafdrukke te huisves en te bedien. Dit sal moontlik nie alle gevalle van voordrukke vaslê nie, maar dit is gesien as 'n waardige uitruiling om die aanneming op hierdie oomblik te verhoog. Op Naomi se tafel het ons egter voorgestel dat dit nuttig kan wees om deursigtig te wees oor ingewikkelder en / of uitgebreide visies vir verandering, om te voorkom dat die vordering tot stilstand kom sodra die aanvaarding van hierdie vereenvoudigde definisie stabiel is.

Die belangrikste is dat ons ons besorgdheid oor voorafdrukke bespreek het, en soms in die vooruitsig gestel het dat ons nie wou sien nie:

 • Afhangend van die finansiële modelle wat gebruik word om die koste van voorafdrukinfrastruktuur te dra, is dit nie altyd moontlik om voorafafdrukke te plaas en te lees nie - daar was 'n woord van waarskuwing oor die manier waarop die oop toegangsbeweging in die VSA en Europa tans die gebruik van artikel nastreef verwerking van koste (APC's) om te betaal vir oop toegang. Dit kan wees waarvoor voorafdrukke betaal word, tensy ander opsies, soos direkte ondersteuning deur befondsers en instansies (byvoorbeeld deur biblioteke), gebruik word.
 • As voorafdrukke in die openbaar beskikbaar is, wat as dit verkeerd verstaan ​​of verkeerd vertolk word? Wat as verkeerde wetenskap soos “valse nuus” versprei word? Ons het bespreek hoe sommige pasiëntgroepe die literatuur kan kritiseer sonder formele wetenskaponderrig en dat portuurbeoordeling nie die korrektheid waarborg nie. Dit sal nuttig wees om lesers groter deursigtigheid en inligting te gee oor of en hoe die werk deur ander kundiges hersien is.
 • Voorafdrukke kan die studie nie ontwrig nie - ons kan voortgaan om in 'n wêreld te werk waar vinnige, oop, billike toegang tot die produksie en verbruik van kennis nie geoptimaliseer word nie. Dit kan vandag gesien word deur die gebruik van voorafdruk om die prioriteit van die ontdekking te eis sonder om toegang tot die onderliggende datastelle in te sluit, en deur die gebruik van joernaal-geïntegreerde voorafpublikasie, waar skrywers kan wys dat hulle die triage-fase by tydskrifhandelsmerke met gesogte reputasies geslaag het. .
 • Uitgewersplatforms kan lock-in genereer, aangesien skrywers die voorafdruk op hul platform plaas en dan opdrag gegee word om binne die peer-review-kanale van die uitgewer te bly.
 • Ons het kortliks gepraat oor die gebruik van oop hulpbronne om wins te genereer: moet voorafdrukke beskerm word teen kommersiële uitbuiting deur die gebruik van lisensiëringsklousules, soos aandele gelyk (-SA)? Miskien nie: winsgenerering op oop hulpbronne is miskien nie 'n probleem nie, solank die gemeenskap instem dat die voordele van openheid groter is as enige uitbuiting, soos tans die geval is by Wikipedia.

So wat wou ons sien gebeur? Ons het afgesluit deur ons eie visies vir voorafdrukke te deel, insluitend:

 • Die hooflokaal vir verspreiding van die navorsingsprogram is tydig, wat vry is vir skrywers en lesers, en waarop eweknie-evaluering voortgaan. Hierdie eweknie-oorsig is moontlik gemeenskapsgeorganiseerd; dit kan doeltreffender en tydiger wees as dit nodig is, byvoorbeeld tydens uitbrake van aansteeklike siektes. Die verifikasie en die validering van 'n voorafdruk kan mettertyd verander, en weergawe kan die volledige geskiedenis ondervra.
 • 'N Deursigtige rekord van wetenskaplike diskoers wat 'n bron is vir die aanleer van aanvaarde en / of voorkeurpraktyke, binne 'n dissipline (byvoorbeeld die toepaslike statistiese metode om in 'n gegewe eksperimentele opset toe te pas) of meer breedvoerig (byvoorbeeld hoe om konstruktief te wees portuurbeoordelaar en verantwoordelike outeur).
 • Ondersteuning van vinniger en beter vordering in medisyne, veral in 'n wêreld waar pasiënte hul eie lewens verbeter het deur mediese tegnologieë te breek (bv #WeAreNotWaiting) of bewys lewer van hul klinikus (s) uit die literatuur.
 • 'N Voertuig waardeur navorsers kontak kan maak met ander gehore (pasiënte, beleidmakers) en kan leer hoe om dit goed te doen.
 • 'N Manier vir die opwekking en gebruik van kennis om billiker en inklusiewer te wees, byvoorbeeld deur die sigbaarheid van navorsers oor die hele wêreld te verhoog (soos AfricArXiv en ander ook vir navorsers in of uit Afrika doen).
 • 'N Voertuig vir wetenskaplike gesprekke wat nie die bywoning van persoonlik by konferensies noodsaak nie, wat die gebruik van vliegtuigreise verminder en uitsluiting vermy weens koste, visumkwessies en ander uitsluitingsfaktore.

Beweeg vorentoe, voorstelle was om verskillende stemme by die bespreking in te sluit, meer gedagteleierskap te bied, 'n konsensusvisie vir die toekoms van voorafdrukke te ontwikkel, riglyne vir die beste praktyk vir voorafdrukbedieners te ontwikkel en gebruikers voldoende inligting en duidelikheid te gee om hulle te help om (deur aksie) te kies die toekoms wat hulle wil sien.

Wat is die toekoms wat u wil sien? Ons nooi u uit om hieroor met u kollegas te praat en kommentaar daarop te lewer die oorspronklike weergawe van hierdie pos.


0 Comments

Los Kommentaar

Jou e-pos adres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde is gemerk *

Donec accumsan odio commodo mi, tempus