noem as: Havemann, Jo, Bezuidenhout, Louise, Achampong, Joyce, Akligoh, Harry, Ayodele, Obasegun, Hussein, Shaukatali,… Wenzelmann, Victoria. (2020). Die gebruik van die Open Science-infrastruktuur vir 'n doeltreffende Afrika-reaksie op COVID-19 [voorafdruk]. doi.org/10.5281/zenodo.3733768


Skrywers

Kern span: 

 • Jo Havemann, 0000-0002-6157-1494., Toegang tot 2 Perspektiewe en AfricArXiv, Duitsland
 • Louise Bezuidenhout, 0000-0003-4328-3963., Oxford Universiteit, AfricArXiv & Access 2 Perspectives, South Africa & UK 

Korrespondensie: (JH & LB) info@africarxiv.org 

Bydraers (in alfabetiese volgorde):


Let wel: Hierdie dokument in die huidige voordrukweergawe (v1.1) is beskikbaar vir kommentaar. 

Maak asseblief direkte voorstelle vir die teks by tinyurl.com/Open-Science-Africa-COVID-19, of e-pos die ooreenstemmende outeurs. Deur 'n aansienlike inhoud aan die teks te lewer, kan u steeds op die outeurslys aansluit.

Besoek gerus 'n bydrae tot die samewerkende reaksie in sommige van die werkstappe en / of finansieel https://info.africarxiv.org/contribute/.

Inleiding

Die internasionale uitgewerslandskap ondergaan tans 'n drastiese verskuiwing in die rigting van Open Science-praktyke en COVID-19-verwante navorsingsaktiwiteite word almal openlik toeganklik gemaak vir 'n vinnige gemeenskapsgedrewe navorsings- en assesseringspoging (Akligoh et al. 2020; JOGL COVID19-projek, ope brief: Kontak dop en NHSX). In 'n meningsstuk vir Financial Times werp die Ethiopiese premier en die wenner van die Nobelprys vir Vrede in 2019 'n kollig op die belangrikheid van gesamentlike wêreldwye pogings om die pandemie te beveg: '[I] as die virus nie in Afrika verslaan word nie, sal dit bons net terug na die res van die wêreld ”. Die ekonomiese en politieke dimensies waarop Ahmed fokus, moet gegrond wees in deeglike wetenskaplike navorsing - plaaslik uniek, terwyl dit wêreldwyd verbind is. Dit sal dus nie voldoende wees om navorsing in ontwikkelde ekonomieë oop te maak nie, maar ons moet ook bestaande kundigheidsakke in Open Science op die vasteland van Afrika ondersteun, verbeter en verbind. 

Met die huidige Coronavirus-pandemie, sal die dringende behoefte aan oop toegang tot navorsingsresultate wetenskaplike publieke domeinkennis verhoog tot COVID-19-verwante literatuur, waardeur Afrika-navorsers in staat sal wees om Afrika-gesentreerde oplossings te ontwikkel om die SARS-CoV 2-virus te bekamp, ​​terwyl dit terselfdetyd tyd om die plaaslike biomediese hulpbronne van Afrika-lande te versterk en hul paraatheid vir toekomstige uitbrake te verhoog. Dit is van toepassing op sowel globale as streeksvlakke. Vorige uitbrake van virusse, soos die onlangse epidemies in die Wes-Afrikaanse ebola en Zika, het die verwoestende gevolge van beperkte toegang tot data en swak gekoördineerde verspreidingsroetes beklemtoon. Dit is slegs deur die verwydering van betaalmure, die verhoging van digitale toegang tot hulpbronne en die bevordering van individuele deelpraktyke wat gekoördineerde pogings om die gevolge van die virus te verminder, suksesvol kan wees. Dit geld nie net vir korttermynreaksies op die gesondheidskrisis nie, maar ook vir die langtermyngevolge vir Afrika-ekonomieë, samelewingsfasiliteite en lewensbestaan ​​van mense regoor die kontinent. 

Belanghebbendes in die lae en middelinkomste-lande (LMIC's) het die voorsprong gevoer met Open Access - veral die Brasiliaanse soekbare volteks-tydskrifdatabasisnetwerk SciELO (Scientific Electronic Library Online) wat ook in Suid-Afrika verteenwoordig word. Ons moedig Afrika-belanghebbendes aan om bestaande kundigheidsakke voorop te stel. Dit is belangrik om te besef dat 'n gekoördineerde reaksie op die deel van inligting in Afrika kan staatmaak op 'n wye verskeidenheid bestaande strukture wat openheid in navorsing en die deel van inligting ondersteun. Wat nodig is, is om die aandag op hierdie bestaande bronne te vestig, verbindings en kommunikasie te vergemaklik, en om die leemtes en tekortkominge wat sulke kartering blootstel, aan te spreek.

Om die doeltreffendste te wees, moet belanghebbendes in Afrika oor navorsing en innovasie saamwerk aan bestaande en bekostigbare strukture en platforms om te verseker dat data wat tydens hierdie pandemie geproduseer word, aan die FAIR-datastandaarde voldoen, en dat alle ontledings wat daaruit voortvloei, in Open Access-platforms gepubliseer word en onderliggende onbewerkte data beskikbaar gestel word op oop databasisse. 

Die instel van sulke praktyke sal nie net voordelig wees vir COVID-19-navorsing nie, maar ook vir Afrika-navorsing as 'n geheel, en dit sal verdere oop en samewerkende werkstrome en publiseringsmeganismes tot stand bring. Die bevordering van openheid binne Afrika-wetenskap is 'n bestaande prioriteit op die vasteland, en daar is 'n aantal belangrike verklarings ter ondersteuning van pogings. Dit sluit in die Dakar-verklaring oor Open Access Publishing in Africa and the Global South (2016) en die meer onlangse Afrika-beginsels vir Open Access-wetenskaplike kommunikasie (2019). Hierdie riglyne skets 'n visie vir oop Afrika-navorsing wat die volgende prioriteite aanspreek:

 • Federale wetenskaplike ekosisteme op die kontinent van Noord-, Sentraal-, Oos-, Wes- en Suidelike Afrika te verenig en dit aan die wêreldwye navorsingsekosisteem te verbind.
 • Fasiliteer die verbetering van taalhindernisse, veral frankofoon / anglophone / Arabies en ook streeks- en tradisionele Afrikatale.
 • Vestig werkruimtes en stelle tegnologiese instrumente wat geskik is vir gebruik in Afrika-navorsingskontekste om vinniger samewerking en gelyke geleenthede in toegang tot data en dienste te vergemaklik, ongeag die ligging, taal en ander toestande.
 • Skakel met inisiatiewe, bronne en relevante projekte binne en buite Afrika beide inkomende en uitgaande om die openheid en die uitruil van inligting op 'n naatlose manier te maksimeer.

Die geleentheid wat die pandemie bied vir navorsing sowel as aksiegemeenskappe soos makers, (bio) hackers en regerings, is om na te dink oor sistemiese veranderinge wat voor Corona gesien is, en wat ons nou 'n werklike kans het om kollektief aan te pak. 

'N Afrika-benadering tot die COVID-19-pandemie

Daar is 'n noodsaaklikheid vir 'n holistiese benadering tot die opbou van institusionele kapasiteit binne die hoëronderwys- en openbare befondsde navorsingsentrums op die kontinent. Net soos die lewering van die doelwitte vir volhoubare ontwikkeling (SDG), sal die reaksie op die Covid-19-krisis teweeg gebring moet word deur kollektiewe optrede. Internasionale reaksie tot op hede is gesentreer op die vermoë om met media en tegnologie aan die bevolking te skakel, waarvan baie in die metropole van die meeste Afrikalande gekonsentreer is. Die tol op die menslike lewe en die ekonomie in Afrika vereis 'n wêreldwye gesamentlike reaksie op die beste benutting en benutting van hulpbronne om die lande te ondersteun wat die hardste is met die spesifieke en uiteenlopende realiteite van die alledaagse lewe, veral. in stedelike gebiede (Adegbeye, 2020).  

 Sleutel belangegroepe en gemeenskappe bymekaar te bring, soos: 

 • Wetenskap Kommunikasie en wetenskaplike geletterdheidsinisiatiewe (PR-wetenskaplikes en joernaliste)
 • Navorsing (biomedies en sosio-ekonomies)
 • Tech & Innovation Hubs (AfriLabs, i4Policy, ASKnet, o.a.)
 • Beleidmakers (munisipale, nasionale, streeksvlakke)

Op 18 Maart het AfricArXiv 'n gedesentraliseerde Crowdsourcing-poging geloods vir hulpbronne rondom COVID-19 in 'n pan-Afrika-konteks. Op 26 Maart 2020 het The African Academy of Sciences (AAS) 'n webinar vir Afrikaanse en nie-Afrikaanse kundiges byeengeroep om 'n algemene denke te begin om 'n navorsingsagenda vir die COVID19-uitbreking te definieer en 'n gesamentlike wetenskaplike poging te bied om die hierdie pandemie in Afrika. Albei inisiatiewe is dit eens dat die benadering moet insluit om alle Afrikane te dien en te beskerm, dit wil sê ook kwesbare en gemarginaliseerde groepe soos weeskinders, intern verplaasde mense en vlugtelinge. 'N Teoretiese benadering van inklusiewe innovasie is beskryf deur McPhee et al. (2018) van die tradisionele inklusiwiteitsbenadering en wees seker dat ons Afrika in sy tydgenootlikheid beskou.

Inheemse en tradisionele kennis

In die meeste Afrikalande kom tradisionele medisyne gereeld voor in gemeenskappe. Tradisionele medisyne word dikwels gebruik in samewerking met of ter vervanging van allopatiese medisyne. Gekoördineerde COVID-19-antwoorde in Afrika is dus afhanklik van tradisionele gesondheidspraktisyns, allopatiese gesondheidspraktisyns en regeringsriglyne wat 'n konsekwente boodskap lewer. In die besonder moet rade vir tradisionele genesers in die COVID-19-besprekings gebring word oor nasionale COVID-19-antwoorde.

Navorsing oor tradisionele medisyne en inheemse kennisstelsels neem toe in baie instellings in Afrika, en hierdie kundige navorsers kan optree as 'n waardevolle leiding tussen tradisionele gesondheidspraktisyns, regerings en die nasionale gesondheidstelsels (REF). 

In 'n aantal Afrikalande is daar reeds sprake van samewerking tussen gemeenskappe vir gesondheidsvoorsiening. Tradisionele gesondheidspraktisyns (THP's) in Suid-Afrika bied byvoorbeeld 'n gekoördineerde standpunt oor COVID-19 en ontmoedig valse en misleidende aansprake oor magte om genesing te verkry of om te weet hoe om koronavirus te genees of te behandel (Covid-19). Voorbeelde van sulke praktyke moet wyd gedeel word vir inligting en beste praktyk.

Dit is ook belangrik dat die harde gewonne beskerming van inheemse kennis (soos blyk uit die CARE-beginsels) nie oorheers word deur die dringendheid van die COVID-19-reaksie nie. In die besonder moet navorsing op gebiede wat verband hou met COVID-19, gesondheid en welstand steeds beskerm word. Die projekte om die volhoubare produksie en benutting van inheemse groente in Afrika te bevorder vir voedingsveiligheid en armoedevermindering, is byvoorbeeld projekte (Abukutsa-Onyango, 2019). Afrika-navorsers is goed geplaas om voortdurend navorsing op hierdie gebiede te ondersoek om die beskerming van data, etiek en respekvolle hergebruik van ongenaakbare en tradisionele kennis te bewaar. 

Wat belangrik is, is dat hierdie gebiede op alle vlakke binne en tussen Afrika en internasionale navorsingsgemeenskappe en voorspraakorganisasies (bv. Die Inigenous Peoples of Africa Coordination Committee, IPACC) ondersoek moet word. Baie internasionale navorsingseenhede het jarelange samewerking met Afrika-gemeenskappe, en sulke kontakte kan ook aangewend word om op alle terreine met mekaar in verbinding te tree om optimale bespreking en samewerking te vergemaklik, om die implementering van CARE-beginsels te verseker, die nakoming van die VN-verklaring oor die Regte van Inheemse Volke (UNDRIP) sowel as 'kwessies rakende intellektuele eiendom in kulturele erfenis' (IPinCH-projek). 

Internasionale samewerking

'N Verdere prioriteit van wetenskaplike bestuur sowel as befondsers is om Suid-Suid-samewerking te ondersteun. Sulke samewerkings kan die deel van beste praktyke en wedersydse leer vergemaklik ten einde uitvoerbare weë en werkswyses regoor Afrika te identifiseer en deur kennis en kundigheid uit te ruil tussen Afrika, Latyns-Amercia en Suidoos-Asië. Daar is reeds goeie voorbeelde van suksesvolle oordrag van praktyke, soos die aanpassing van die Latyns-Amerikaanse Open Access-uitgewersorganisasie SciELO vir Suid-Afrika. 

Daar was ook aansienlike ondersteuning deur befondsers vir Afrika-geleide projekte en netwerke wat navorsingskapasiteit versterk. Sulke voorbeelde sluit in die African Open Science Platform (befonds deur die Nasionale Navorsingsraad van Suid-Afrika) en die Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa (AESA - partnership of African Academy of Sciences (AAS), New Partnership for Africa's Development (NEPAD) Agentskap met US $ 5.5 miljoen in aanvanklike saadfinansiering van die Bill & Melinda Gates Foundation, die Wellcome Trust en die UK Department for International Development (DFID). Hierdie befondsers bied nie net belangrike fondse vir toekomstige infrastruktuurontwikkeling nie, maar ook kundigheid en kontak met internasionale kundigheid en belanghebbendes op nasionale / streeksbestuur.

'N Reeks ander belanghebbendes bestaan ​​ook binne die navorsingsekosisteem in Afrika wat reeds werk om openheid te vergemaklik. As dit korrek gekoppel is, is dit moontlik dat hierdie digitale instrumente en belanghebbendes reeds 'n beduidende bydrae kan lewer tot die verwesenliking van die strewes soos uiteengesit in die verklarings hierbo. Wêreldwye netwerke en inisiatiewe soos JOGL of GIG het oor die afgelope paar jaar geweldige ervaring in die fasilitering en bestuur van wêreldwye praktyksgemeenskappe opgedoen, buiten die verskaffing van databasisse en bewaarplekke. 

Nietemin, om samewerking tussen Suid-Suid te laat blom, moet meer moeite gedoen word om kulture van openheid, deel en streeksamewerking te vergemaklik. Dit word wyd erken as 'n prioriteit vir Afrika-navorsing (REF). Die ontwikkeling van wedersydse vertroue tussen lede van die gemeenskap uit verskillende lande, tale en kulture, benewens die ontwikkeling van tegniese vermoëns, is een van die grootste uitdagings vir die wêreldwye oop wetenskapgemeenskap op die oomblik. In enige benadering moet gemeenskapsbestuur, die ontwikkeling van maatreëls vir aan boord sowel as maniere oorweeg word om die oop wetenskap in die gemeenskap aan ander relevante belanghebbendes te verbind. Voorbeelde uit bestaande gemeenskappe, soos H3Africa en MalariaGen, sowel as die opkomende DELTAS-programme, bied nuttige hulpbronne en padkaarte vir samewerkende navorsingspraktyke.

Aangesien ons leer van ander wêreldstreke wat ongeveer twee weke voor is met koronavirus-inkubasietye, moet onmiddellike en direk verbandhoudende navorsings- en innovasie-aktiwiteite die deeglike beoordeling insluit van die beoordeling van die huidige infeksiesyfer en statistiese ontleding van infeksie, sterftes en herstel op plaaslike gebiede. , nasionale, streeks- en pan-Afrika-vlakke sowel as ondersoek na sosio-ekonomiese gevolge, nie net direk verband hou met infeksiesyfers nie, maar met inagneming van alle vlakke van die samelewing en toekomstige scenario's.

Tabel 1: Die belanghebbendes, hul kundigheid en hulpbronne

Vind 'n groeiende lys van meer as 120 belanghebbendes by info.africarxiv.org/belanghebbendes/

belanghebbendesKundigheid / verantwoordelikheidinstellings
Beleidmakers en befondsingsagentskappeVersekering van finansiële volhoubaarheidAfDB, AU, staatshoofde, ministeries vir navorsing en gesondheid, AfDB, African UnionGates Foundation, CZI, Wêreldbank, 
Gesondheidsfasiliteitemediese sorgklinieke, hospitale, tradisionele genesers
Innovasie-hubs en makerspaces

Herstel, geknoei en opknap van skrootmateriaal en stukkende toerusting, oop dokumentasie van werk, koppeling van navorsing en aksie, skep en gebruik van opvoedkundige hulpbronne (OER) AfricaOSH, Open Science and Hardware Network - OSHNet (Tanzania), AfriLabs, Impact Hub Network, Jokkolabs Network, RLabs Network, asook meer as 400 individuele innovasie-hubs op die Afrika-kontinent soos Vilsquare (Nigerië), MboaLab (Kameroen), KumasiHive (Ghana), STICLab (Tanzanië), Robotech Labs (Tanzanië), en vele meer
joernalisteVersekering van wetenskaplike geletterdheidAfrican Science Literacy netwerk
Wetenskaplikes en navorsersData-insameling, virale toetse / skerms, data-analiseUniversiteite en navorsingsinstellings, NREN's
Opvoedkundige sentrums en platformsKapasiteitsbou en opleiding oor alle relevante onderwerpeTCC Africa, OER Africa, INASP, ...
Algemene publiekSoek inligting uit betroubare bronne, sosiale distansie
Internasionale gemeenskappe en organisasies (wêreldwyd)Maak kontak met globale praktykgemeenskappe, deel van ervaring en beste praktyke, maak kontak met algemene onderwerpe, byvoorbeeld infrastruktuurontwikkelingJust One Giant Lab (JOGL), Global Innovation Gathering (GIG), GOSH, ISOC; APC 

Die meeste indien nie al die belanghebbendes het reeds voorberei op 'n deurdagte en toegewyde COVID-19-reaksie. Dit is belangrik dat ons strategieë en benaderings in lande, belanghebbendes, taalhindernisse en sektore van samelewings koördineer in plaas van in silo's op te tree. 

Saam te werk aan die ontwikkeling van hardeware vir mediese voorrade

Die samewerking van hardeware internasionaal het sy eie spesifieke uitdagings. Hierdie riglyne is ontwerp om nuwe samewerkings te help om algemene slaggate te vermy. Hierdie afdeling is veral gerig op navorsers in die globale noorde wat op soek is na die ontwerp van hardeware wat in Afrika gebou en gebruik kan word

 1. Vorm samewerkings tussen makers, gesondheidswerkers en eindgebruikers om die omgewing te verstaan ​​waar die hardeware gebruik gaan word. Dit is noodsaaklik vir die vorming van toepaslike spesifikasies. Plaaslike medewerkers sal waarskynlik ervaring hê met soortgelyke toestelle en sal weet hoe goed hulle in die plaaslike omgewing werk. Oorweeg die beskikbaarheid van ondersteunende infrastruktuur (benodig u ventilator 'n vaste suurstoftoevoer?), Oorweeg die omgewingstoestande (wat is die werkstemperatuurreeks van die hardeware?), Of die betroubaarheid van die plaaslike elektrisiteitsvoorsiening. Oor die afgelope twee jaar het die Horizon2020-ope-projek Careables baie ondervinding opgedoen in sulke samewerking tussen verskillende belanghebbendes en bied 'n databasis van bestaande oplossings sowel as ondersteuning vir dokumentasie. 
 1. Vorm samewerkings vir plaaslike vervaardiging / herstel om beter te verstaan ​​hoeveel van die ontwerp plaaslik gebou en herstel kan word. Plaaslike vervaardiging en herstelwerk is noodsaaklik vir die verbetering van die beskikbaarheid en tydsduur van enige hardeware. Vervangingsonderdele moet plaaslik verkry of vervaardig word vir plaaslike vervaardiging en herstel om doeltreffend te kan werk. Dit is opmerklik dat lae-koste / geredelik beskikbare komponente in Europa of Amerika nie noodwendig ooreenstem met wat laekoste / geredelik beskikbaar is nie. Om hierdie rede is dit noodsaaklik om plaaslike medewerkers vanaf die eerste prototiperingsfases te betrek.
 1. Oorweeg die snelheid van internasionale voorsieningskettings. Werk saam met plaaslike medewerkers om die leertye vir die aankoop van toerusting internasionaal te verstaan. Die snelheid en betroubaarheid van wêreldwye voorsieningskettings wissel aansienlik per streek. Moenie aanvaar dat omdat 'n deel dit binne 'n paar dae van 'n fabriek op 'n ander kontinent na u laboratorium kan maak, dat dit u medewerkers tegelyk kan bereik nie. Toets die voorsieningskettings waar moontlik, selfs al kan 'n klein voorraad direk tussen medewerkers gestuur word. Die skaarsheid of gebrek aan navorsingstoerusting kan gedeeltelik vergoed word deur gebruik te maak van Open Source-hardeware, herstel en upscycling van wat beskikbaar is (Maia Chagas et al., 2019).
 1. Sit prototipes saam en veearts saam. Alhoewel dit 'n dubbele poging is om prototipes gelyktydig op verskeie plekke te bou, kan dit alle relevante vennote by die ontwerp betrek. Dit maak ook voorsiening vir probleme met vroeë identifikasie wat tydens plaaslike produksie in die gesig staar. Die samewerking van prototipes, soos gedoen binne die JOGL Covid19-projek, is 'n nuttige wêreldwye poging om plaaslike vervaardiging van die ontwerpe wat in verskillende kontekste die nuttigste bewys het, te ondersteun.

Die navorsingswerkvloei in 'n Afrika-konteks

In die volgende afdeling breek ons ​​die algemene navorsingswerkstroom uit om spesifieke voorstelle te maak vir elke stap van Discovery, Analise (insluitend projekbeplanning, metodologie, data-generering, resultate-analise), skryf en publiseer.

Ontdekbaarheid van relevante navorsingsliteratuur 

Die meeste akademiese uitgewers het COVID-19 relevante navorsing toeganklik gemaak deur (tydelik!) Afstand te doen van intekenfooie.

Web of Science en Scopus is nie die wêrelduitset vir grootmaatnavorsing nie (Tennant et al., 2019). Ongelukkig kan voortdurende ontwerpuitdagings beteken dat literatuur in Engels wat gepubliseer word in tydskrifte gelys in internasionale databasisse (soos DOAJ), voorop staan. Dit geld veral vir klein, streeksaktydskrifte in Afrika wat nie die vermoë het om hul volledige inhoud aanlyn aan te bied nie. Dit kan beteken dat die navorsingsuitsette van Afrika moeilik is om te vind en te bekom.

Daar word erken dat 'n belangrike manier om die gebrek aan sigbaarheid vir Afrika-navorsing te vergoed, is om die rol wat digitale bewaarplekke in die Afrika-navorsingslandskap speel, te versterk. Tot dusver het die sigbaarheid, interkonnektiwiteit en deursoekbaarheid van hierdie bewaarplekke geweldig gewissel. Dit is dus noodsaaklik om die bewaarlandskap te karteer en interkonneksies te beplan. 'N Onlangse bydrae hiertoe was die publikasie van 'n dinamiese datastel van Afrika-digitale navorsingsbewaarplekke met 'n interaktiewe visuele kaart (Bezuidenhout, Havemann, Kitchen, De Mutiis, & Owango, 2020). Sulke hulpbronne moet saamgestel en uitgebrei word om op datum te hou inligting oor hierdie belangrike netwerk vir die deel van data. 

Dit is ook belangrik dat die ontluikende ekosisteem van Afrika se bewaarplek voortgaan met internasionale kundiges, soos die Re3data-gemeenskap, om te verseker dat hul ontwerp en praktyk aan internasionale standaarde voldoen en interoperabiliteit vergemaklik. Benewens die ondersteuning van bewaarplekke, moet daar meer moeite gedoen word om kapasiteit in data-deling en oop toegang onder die Afrikaanse navorsingsgemeenskap op te bou. Ondersteuning in opleiding in digitale geletterdheid is dus 'n belangrike element van 'n ontwikkelende Open Science-landskap. 'N Datablad van aanlynkursusse wat digitale geletterdheid bevorder, moet vervaardig en saamgestel word. Daar moet gepoog word om die inhoud in belangrike tale soos Engels, Frans, Swahili en Arabies te vertaal.

Digitale hulpmiddels vir wetenskap wat geskik is vir instellings met lae hulpbronne / Gebaseer op REF

In onlangse jare is aanlyninstrumente vinnig uitgebrei wat verskillende stadiums van die navorsingslewensiklus vergemaklik. Die gebruik van hierdie instrumente in Afrika was egter beperk. Dit is waarskynlik te wyte aan 'n verskeidenheid verskillende kwessies, insluitend bewustheid, navorsingstradisies, taal, infrastruktuuruitdagings en ontwerp-verwante kwessies. Dit is belangrik dat navorsers in Afrika aktief 'n lys van digitale instrumente wat geskik, verkies en volhoubaar is, saamstel.

Ontdekking: Digitale instrumente om relevante wetenskaplike werke te ontdek. 

1) = Afrika-spesifiek, 2) = globaal, open source, 3) globaal, kommersieel


Literatuursoektog, bewaarplekkeVerwysingsbestuur
1)African Journals Online (AJOL), AfricArXiv, DICAMES - - - 
2) Maak kennisskaarte oop, BASE-soektogZotero, hersien
3)Google Scholar, The Lens, ScienceOpenSciLit, ResearchGate, Paperhive.orgMendeley

Metodologie en data-analise

Analise: Digitale instrumente vir die ontleding van relevante wetenskaplike werke
1) = Afrika-spesifiek, 2) = globaal, open source, 3) globaal, kommersieel


metodeData bewaarplekkeData visualisering
1) 
openAfrica, Africa Information Highway Portal, Africa Portal vir kennis oor infrastruktuur vir AfrikaKode vir Afrika
2)Protokolle.ioR-OpenSci, Re3Data, Dataverse, Oceanprotocol.com, OSF.ioGephiR
3)
FigshareKumu

Agile eksterne samewerking

Alle samewerkende kennis dra voordeel uit die gebruik van 'n ratse benadering, wat die ekstra voordeel bied dat dit ook relatief maklik is om saam met afgeleë spanne te oefen. 

Bron: https://www.leanovate.de/training/scrum/  

In die kern daarvan behels die ontwikkeling van ratse produkte gereelde terugvoeringsprosesse en sikliese (iteratiewe) aksie op alle vlakke: in die werklike doen, op spanvlak en in die bestuur.

Agile benaderings waardeer dat ingewikkelde produkontwikkeling nie vooraf in detail beplan kan word nie, aangesien die vereistes waarskynlik gedurende die leeftyd van die projek sal verander en dikwels nie ten volle begryp word aan die begin van die projek nie.

In plaas daarvan, wissel die rats benadering kort beplannings- en ontwikkelingsfases. Spanlede stem saam oor die doelwitte wat tydens die volgende naellope bereik moet word, gaan daagliks kortliks by mekaar in en kyk na die stappe aan die einde van elke naelloop. Deur middel van 'n metodologiese retrospektief kan addisionele prosesskennis opgedoen word. 

Belangrike artefakte van enige ratse samewerking is: 'n gedeelde agterstand van take; 'n gedeelde taakbord vir die volgende sprint; en gereelde vergaderings. Dit is van kardinale belang vir rats prosesse dat dit deur die toewyding van rolle op twee vlakke vergemaklik word, naamlik die produk (byvoorbeeld deur 'n produk-eienaar) en die proses-vlak (bv. Deur 'n skrummeester of 'n behendige afrigter).


Geslote bronOpen Source
Beplanning / witbordhttps://mural.co https://miro.com https://stormboard.com/https://openboard.ch https://wbo.openode.io/ 
Taakraadhttps://trello.com/ https://leankit.com/ https://wekan.github.io/ http://taskboard.matthewross.me/ 
Afstandsvergaderings / oproepehttps://zoom.us/ https://tico.chat https://jitsi.org/ https://unhangout.media.mit.edu/ 
retrospectivehttps://www.teamretro.com/ https://www.parabol.co/ https://retrorabbit.io/  https://github.com/funretro/distributed 
Sagteware Suitehttps://www.atlassian.com/software/jira https://www.openproject.org/ https://gitlab.com https://taiga.io/ 

Benewens die bogenoemde bronne, is die Coronavirus Tech Handbook 'n huidige bron van hulpbronne met meer tegnologieë vir afgeleë werk. Dit is belangrik om daarop te let dat behendige eksterne samewerking 'n nuwe vorm van navorsingsorganisasie is vir baie navorsers in beide LMIC's en HIC's. Dit is voordelig vir navorsers in Afrika wat ervaring in hierdie formaat het om gevallestudies en voorbeelde vir verdere bespreking te verskaf.

hardeware

Samewerkende hardeware-ontwerp en -ontwikkeling is die kernmetodologie van die wêreldwye vervaardigersgemeenskap. Daar is verskillende instrumente en databasisse wat algemeen gebruik word om ontwerpe aanlyn te ontwerp en te hersien, wat al vinnig bewys is in vinnige reaksies op Covid19. Duisende vervaardigers regoor die wêreld het hul 3D-drukkers en lasersnyers begin gebruik om gesigskerms te vervaardig as skenkings aan hospitale en versorgingsfasiliteite wêreldwyd, ondersteun deur die vervaardigers van die nodige masjiene:

Gemeenskapsdatabasisse3D OntwerpElektroniese / kode-ontwerp
https://www.careables.org/ https://www.welder.app/ https://www.opensourceecology.org/ https://www.openhardware.io/ https://www.thingscon.org/  https://hackaday.io/ https://www.instructables.com/ https://makershare.com/  https://www.thingiverse.com/ https://grabcad.com/  https://www.prusaprinters.org/  https://fab365.net/ https://upverter.com/ https://easyeda.com/ https://library.io/ https://codebender.cc/ 

DIY bio- en gemeenskapsbiotegnologie

Benewens die uitdagings om digitale navorsingsinstrumente te gebruik, moet Afrika-navorsers dikwels te kampe hê met tekorte aan fisiese navorsingstoerusting. DIYBio en gemeenskapsbiotegnologie bied 'n groeiende bottom-up benadering tot navorsing wat oop wetenskap en oop tegnologieë gebruik om navorsing en ontwikkeling aan te wakker. Hierdie groeiende gemeenskapsbeweging is die sleutel tot die opening van navorsingsuitsette wat uit Afrika kom terwyl dit volhoubare oplossingsontwikkeling moontlik maak. Pogings van navorsingsgroepe soos die Open Bioeconomy Lab en sy laboratoriumkliere in Afrika, Hive Biolab, is om 'n oop navorsingsinstrumentstel te ontwikkel om laboratoriums in beperkte omgewings en laboratoriums in Afrika, Asië en Latyns-Amerika in staat te stel om navorsingsreagens soos ensieme plaaslik te vervaardig. wat die vermoë het om vir die SAID-CoV 2-virus te toets.

Navorsing van data bestuur

Die bestuur van COVID-19-data is 'n internasionale onderwerp, en daar is gesien dat baie invloedryke data-organisasies, soos die Research Data Alliance (RDA), werkgroepe vorm om die praktyk van navorsingsdatabeheer (RDM) uiteen te sit. Hierdie RDM-praktyke hou die beginsels van FAIR en CARE in ag, maar dit is uiters belangrik dat Afrika-lede van hierdie internasionale organisasies aan hierdie besprekings deelneem om te verseker dat die opkomende standaarde en praktyke die gegewens in Afrika weerspieël.

Die mobilisering van die betrokkenheid van Afrika-navorsers by RDM-besprekings sal 'n breër geleentheid bied om huidige RDM-praktyke, opleiding en infrastruktuurvoorsiening op die vasteland van Afrika te beoordeel. Dit sal die ontwikkeling van RDM-praktyke moontlik maak wat ooreenstem met internasionale praktyke en die realiteite van navorsing in Afrika weerspieël. Dit sal ook die ontwerp van toekomstige data en publikasie-infrastruktuur beïnvloed. ?

Skryf & Uitgewery

1) = Afrika-spesifiek, 2) = globaal, open source, 3) globaal, kommersieel


samewerkende skryfwerkInstitusionele bewaarplekketydskrifte (OA), publikasieplatforms
1)
AfricArXiv, IAI / bewaarplekke,
essa-africa.org/AERD, DICAMES
AAS Oop NavorsingAJOL, https://upverter.com/ https://easyeda.com/ https://library.io/ https://codebender.cc/ Wetenskaplike Afrikaan, Afrikaanse gedagtes
2)Authorea, keersy, GitHubOSF-voorafdrukkepeerjDOAJ, akademiese tydskrifte.org/joernaal, PKP se Oopjoernaalstelsel, Coko Foundation produkpakket, Open Publishing-toekennings, Janeway / PubPub, Geleerd, Gids vir pers-geleide perse
3)Google Docs
Qeios.com, akademiese tydskrifte.org/

Vinnige publikasieproses (>>>)

Navorsing en analise Teks en data Open Access-argivering Peer review wêreldwydTydskrifuitgewery
Screening en versameling van relevante navorsingsliteratuur en data, 
onmiddellike / akute navorsing oor simptome, virusstamme, sosiale en ekonomiese impak van die toesluit
https://github.com/dsfsi/covid19africa
AfricArXiv, DICAMES, bioRXiv, medArXiv, preprints.orgVOORSIEN
PeerCommunityIn
Hypotes.is
AJOL, Le grenier de Savoir, DOAJ-gelys tydskrifte

Afrika-gefokusde voordruk- en Open Access-platforms, soos die pan-Afrika-voordruk-bewaarplaas AfricArXiv, die Keniaanse basis AAS Oop Navorsing platform sowel as internasionaal georiënteerde preprint-bewaarplekke, soos Open Science Framework (OSF), Preprints.org, biorXiv, medrXiv en ScienceOpen / preprints, met die implementering van 'n Afrika-gefokusde en tog internasionaal verbonde eweknie-beoordelingsmeganisme, bv. reaksie-inisiatiewe soos Outbreak Science Rapid PREreview.

Dit is belangrik om te erken dat Afrika-instellings hoofsaaklik staatmaak op die publikasie van eweknie-geëvalueerde referate om navorsingsuitnemendheid te beoordeel en bevorderingskriteria te definieer. Sulke assesseringsstelsels word wêreldwyd bespreek, maar dit sal waarskynlik nie in die nabye toekoms verander nie. Die behoefte aan navorsers in Afrika om eweknie-geëvalueerde artikels in internasionaal erkende vaktydskrifte te publiseer, moet dus eerbiedig word. Nietemin, dit is moontlik dat die gebruik van innoverende publiseringsmodelle, soos ewekniebeoordeling, op 'n voorafdrukvlak via dienste soos hipotese.is en peercommunityin.org, mag hierdie publikasie stroomlyn. 

Uitreik, assessering en kennisoordrag

1) = Afrika-spesifiek, 2) = globaal, open source, 3) globaal, kommersieel


Openbare betrokkenheid en burgerwetenskapTegniese gemeenskappe en konsultante
1)Globale laboratoriumnetwerk, Bestuiwend, Wetenskapskommunikasie-sentrum Nigerië, Kafee Scientifique, African Science Literacy Network, onder die mikroskoopKode vir Afrika, AfricaOSH, Vilsquare, African Open Data, EthLagos.io, Open Science and Hardware Network (OSHNet), STICLab, Robotech Labs
2)ORCIDVersameling vir oop wetenskaplike hardeware (GOSH)

'N Klein, maar groeiende aantal Citizen Science-inisiatiewe en netwerke op die kontinent bied ook die geleentheid om kennis te versprei. Hul betrokkenheid kan bewerkstellig word deur samewerkingsprojekte in te stel, soos om burgers in verskillende tale op die hoogte te hou deur konsekwente vertaalde boodskappe oor sosiale netwerke te deel (Bezuidenhout et al, 2020).

Openbare betrokkenheid en wetenskapjoernalistiek is 'n klein, maar ontluikende veld binne Afrika. Daar is steeds uitdagings verbonde aan lae wetenskaplike geletterdheid en historiese gebrek aan betrokkenheid tussen akademie en die publiek, maar daar was onlangse positiewe veranderinge. Dit is uiters belangrik dat navorsers aanhou om met die publiek in gesprek te tree om verkeerde inligting te voorkom en om aktuele inligting oor plaaslike sowel as internasionale navorsing te verskaf. Hiervoor is verdere samewerking met Afrika-joernaliste om die toegang van die publiek tot navorsing te verbeter, uiters belangrik. 

Om alle burgers te bereik, is die versorging van taalverskeidenheid nodig via joernalistieke benaderings soos aangespreek deur die African Science Literacy Network in Nigerië, byvoorbeeld via videoboodskappe en verspreiding van sleutelinligting soos deur die WGO via sosiale netwerke verskaf, soos voorgestel deur Bezuidenhout, McNaughton & Havemann ( 2020) of Artificial Intelligence (AI) benaderings soos 'Was jou hande' in 500+ tale.

Verbetering van die sigbaarheid van Afrika-navorsing 

Interoperabiliteit is 'n sleutelelement in wetenskaplike en navorsingskommunikasie. Inligtingstroom moet betroubaar wees om volhoubare navorsing en akademiese infrastruktuur te bou. Die koppeling van navorsingswerke aan verskillende akademiese navorsingsplatforms is die definiëring van interoperabiliteit en die ondersteuning van die ontdekbaarheid oor dissiplines, grense en tyd. 

Verskeie Afrika-organisasies is reeds besig met hierdie kwessies. In die besonder ontwikkel die data-intensiewe navorsingsinstellings / hoëprestasie-rekenaarinstellings (soos DIRISA in Suid-Afrika) aansienlike kundigheid in die deel van data en interoperabele navorsingsplatforms. Sulke instellings word ondersteun deur sowel nasionale as internasionale befondsing en kundigheid, en is 'n belangrike hulpbron vir die opkomende Open Science-infrastruktuur in Afrika.

Daarbenewens help 'n aantal onafhanklike organisasies, soos AfricArXiv en soortgelyke voorafdrukbewaarplekke, ook om die deel van inligting oor platforms te vergemaklik. Met die ondersteuning van Africa Open Access-netwerkvennote, bied AfricArXiv 'n belangrike bron vir navorsers in Afrika. Vanaf die ORCID-verifikasie en toestemming om die navorser se bydrae tot die verspreiding deur ander platforms en kanale volgens Zenodo te lees.

Kapasiteitsbou en opleiding

Vir navorsersVir mediese personeel
https://www.tcc-africa.org/ http://www.authoraid.info/ // https://www.inasp.info/ http://eifl.net/ https://www.jstor.org/https://science4africa.org/ 
CDC Africa COVOD-19 mediese opleidingswebinarium: https://vimeo.com/401111213/a4f2ac2720
AMREF, https://amref.org/

Die patroon van die verspreiding van die COVID-19-pandemie wat in China begin het, wat later deur Europa en die Verenigde State beweeg het, het die opsporingstoetse verbeter en die aantal COVID-19-navorsingsinisiatiewe verhoog, en tyd daaraan gegee om die Afrika-kontinent om sy antwoord voor te berei. Navorsers van die universiteit en die privaatsektor in lande wat reeds wyd deur die pandemie geraak is, het begin om verbindings te ontwikkel wat voorkom dat die virus aan menslike selle bind, deur 'n verskeidenheid bestaande medisyne in kliniese toetse te ondersoek en die doeltreffendheid van teenliggaampies te versamel van pasiënte wat herstel het. van koronavirusinfeksie, onder talle ander pogings.

Internasionale samewerking met Afrika-wetenskaplikes aan sulke ondernemings is van onskatbare waarde in die pogings om die skade van die pandemie op die vasteland te verlig, oplossings te ontwikkel wat aangepas is by die plaaslike konteks (bv. Laekoste- / mobiele toetsing), en die werk van eweknieë belangrik verryk Noord-Amerika / Europa deur verskillende vaardighede, kundigheid en perspektief na die werk te bring. Organisasies soos Science for Africa, wat internasionale navorsingsamewerkings inisieer en ondersteun, kan pogings vergemaklik om COVID-19-navorsingskapasiteit op die vasteland vinnig op te bou. Deur navorsingsgroepe in Afrika-lande te identifiseer met die vaardighede, kundigheid en tegnologie om hierdie soort navorsing uit te voer, sowel as eweknieë in Noord-Amerika en Europa wat reeds aan oplossings werk, kan die organisasie saamwerk - gebaseer op spesifieke tipe navorsing, samewerkingsbehoeftes en tegniese kundigheid — en verbind navorsingsgroepe met behulp van 'n semi-outomatiese platform

(Oop) opvoedkundige hulpbronne

Daar is reeds 'n lang geskiedenis van afstands- en aanlynleer in Afrika. Die Universiteit van Suid-Afrika, wat in 1946 gestig is, is byvoorbeeld een van die oudste en grootste instellings vir afstandsonderrig ter wêreld. Boonop lewer sentrums soos die Centre for Innovation of Teaching and Learning aan die Universiteit van Kaapstad wêreldwyd erkende kundigheid in digitale leer. Soortgelyke aktiwiteite word op nasionale en kontinentale vlak deur instellings en platforms aangebied (https://oerafrica.org/). Kartering van bestaande kundigheid in hierdie gebiede sal waardevolle hulpbronne vir die uitbreiding van OER in Afrika bied. Boonop sal die versameling van adviesdokumente vir die gebruik van OER / digitale leerinstrumente in lae-hulpbronne (soos dié deur die UK) nuttige hulpbronne bied.

Die eLearning Africa Report 2019 bevat 55 Afrikalande met voorbeelde en vermoëns vir IKT vir onderwys (landsprofiele), waarvan baie ook gebruik kan word tydens die navorsingswerkvloei van projekontwikkeling tot publikasie van die resultate (Elletson en Stromeyer, 2019). 

Finansiële volhoubaarheid 

Optimalisering van onmiddellike finansies

Om die ontwikkeling van 'n oop infrastruktuur vir COVID-19-reaksie te vergemaklik, is dit noodsaaklik dat fondse gevind word om die koördinering te vergemaklik. Daar is baie maniere waarop hierdie fondse verkry kan word, insluitend:

 • Konsolideer vir aktiwiteite wat oorvleuel 
 • Identifiseer huidige projekte en aktiewe befondsers wat infrastruktuurhervorming aanspreek (en vorm 'n oop databasis)
 • Stel 'n lys op van oproepe vir oop toestaan ​​om saam te aansoek te doen
 • Benader intern / nasionale befondsers en regerings direk

Finansiële volhoubaarheid op lang termyn

Die koördinering van oop infrastruktuur in Afrika sal voordele vir Afrika-navorsing ver buite die COVID-19-pandemie inhou. Die versekering van finansiële volhoubaarheid op lang termyn ter ondersteuning van die instandhouding van strukture wat uit die huidige krisis voortspruit, en die identifisering van nuwe belanghebbendes om met die evolusie te help, sal van uiterste belang wees. Kwessies om aan te spreek sal wees:

 • Versamel bewyse oor die COVID-19-geïnduseerde koördinasie en die impak van hierdie oop infrastrukture
 • Hou aan om 'n minimum BBP van 1% vir navorsing van nasionale regerings te doen, en sorg dat die toenemende investering in navorsingsinfrastrukture op die voorgrond is.
 • Evalueer die nasionale beleid rakende die deel van data en navorsing krities om veranderinge te bewerkstellig wat oop infrastruktuur sal ondersteun
 • Raadpleeg befondsingsrade om te verseker dat Open Science-infrastruktuur op hul agenda is
 • Bel vir internasionale samewerking van die wêreldwye Open Science-gemeenskap
 • Identifiseer finansieringsmodelle, of lewensvatbare sakemodelle wat vir en met die Afrika-navorsingsgemeenskap werk. Ons stel 'n deursigtige en gemengde finansieringsmodel voor, insluitend:
 • pan-African: African Union, AfDB, ...
 • Afrikaanse regerings in Afrika (R & E-ministeries)
 • nasionale navorsingsverenigings soos ASSAf (SA) en SRF (Soedan)
 • Afrika-stigtings soos Mandela / Mo Ibrahim /…
 • Gesubsidieer deur internasionale ondersteuning via B&M Gates Foundation, Chan-Zuckerberg Initiative, Mozilla Foundation, Sloan Foundation, ens.  
 • JY HET GESÊ; Europese finansieringsagentskappe: (UK) Wellcome Trust; (GER) DFG, Max Planck / Leibniz / Helmholtz Society, DAAD; (FR) CNRS; (SWE) SIDA
 • Wetenskaplike dienste: vertalings, wetenskapskommunikasie aan die algemene publiek (vereenvoudiging van akademiese sleng), opleiding vir kapasiteitsbou vir wetenskaplikes, ECR en studente // wie betaal vir watter diens?

Beperkings en uitdagings

Besprekings oor die langtermynfinansiering van Open Science-infrastrukture moet spesifiek wees oor wie voordeel trek uit die navorsingsresultate wat vroeg in die proses openlik gedeel word, en watter formate dit behoorlik vergemaklik. Daar is 'n dringende behoefte om die finansieringstelsel te herstruktureer van wie betaal vir wat en wanneer. Wetenskaplike literatuur en data-bewaarplekke behoort 'n integrale deel van die navorsingsproses te wees; maar wie betaal vir die operasies / hantering, DOI-toekenning, data-hosting ens. op watter vlak in die proses?

Pasop vir goedgekeurde lande en watter impak dit op die nasionale navorsingslandskap kan hê: Bezuidenhout et al (2019). Die gebrek aan betroubare, bekostigbare, vinnige internetverbinding is steeds die grootste uitdaging vir enige pogings tot aanlyn-samewerking in baie dele van die Afrika-kontinent. 

Outlook

Ons vra vir die bou van vennootskappe en samewerking regoor die kontinent en met internasionale steun van ander wêreldstreke en skenkerlande.

Verwysings

Adegbeye OT, (2020). Waarom sosiale afstand nie vir ons sal werk nie. Die korrespondent (NG) 

Afrikaanse beginsels vir OA-wetenskaplike kommunikasie: info.africarxiv.org/african-oa-principles/

African Open Science Platform - africanopenscience.org.za 

Abukutsa-Onyango, Mary O. (2019). Ervarings in oop navorsing en onderwys vir volhoubare ontwikkeling in Afrika. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3582532

Ayebare R, Waitt P, Okello S et al. Gebruik te maak van beleggings in Ebola-paraatheid vir COVID-19 in Afrika suid van die Sahara [weergawe 1; peer review: wag op peer review]. AAS Open Res 2020, 3: 3 (https://doi.org/10.12688/aasopenres.13052.1

Ahinon et al. (2019). Multirigtinggerigte akademiese kennisuitruiling van en oor Afrika: ondersoek na die voordruk-bewaarplek AfricArXiv. eLearning Africa News Portal. Beskikbaar van ela-newsportal.com/multi-directional-academic-knowledge-exchange-van-and-about-africa-exploring-the-preprint-repository-africarxiv/

Akligoh, Harry, Havemann, Jo, Restrepo, Martin, & Obanda, Johanssen. (2020). Kaart van die COVID-19 globale reaksie: van voetsoolvlak tot regerings [Datastel]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3732377 

Bezuidenhout, Louise, Havemann, Jo, Kitchen, Stephanie, De Mutiis, Anna, & Owango, Joy. (2020). African Digital Research Repositories: Mapping the Landscape [voorafdruk]. http://doi.org/10.5281/zenodo.3732274 

Bezuidenhout L, Karrar O, Lezaun J, Nobes A (2019) Ekonomiese sanksies en akademie: oor die hoof gesien impak en langtermyngevolge. PLoS ONE 14 (10): e0222669. doi.org/10.1371/journal.pone.0222669

Bezuidenhout L, McNaughton A & Havemann J (2020, 26 Maart). Meertalige COVID-19 inligtingsvideo's. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3727534 

Boudry C, Alvarez-Muñoz P, Arencibia-Jorge R, Ayena D, Brouwer NJ, Chaudhuri Z, Chawner B, Epee E, Erraïs K, Fotouhi A, Gharaibeh AM, Hassanein DH, Herwig-Carl MC, Howard K, Kaimbo Wa Kaimbo D, Laughrea P, Lopez FA, Machin-Mastromatteo JD, Malerbi FK, Ndiaye PA, Noor NA, Pacheco-Mendoza J, Papastefanou VP, Shah M, Shields CL, Wang YX, Yartsev V, Mouriaux F. 2019. Wêreldwye ongelykheid in toegang tot volledige teks wetenskaplike artikels: die voorbeeld van oogheelkunde. PeerJ 7: e7850 https://doi.org/10.7717/peerj.7850

Cárdenas, OVL (2019) Tegnososiale bootstrapping van solarpunk-termynkontrakte vir / van die globale suide. mutabit.com

Elletson, H. en Stromeyer, R. (eds) 2019. The eLearning Africa Report 2019, eLearning Africa / ICWE: Germany. Beskikbaar van https://elearning-africa.com/media_publications_report_2019.php 

Kramer, Bianca, & Bosman, Jeroen. (2018, Januarie). Reënboog van oop wetenskaplike praktyke. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1147025 

Maia Chagas, A .; Molloy, J.; Prieto Godino, L.; Baden, T. Gebruik van oop hardeware om die las van COVID-19 op globale gesondheidstelsels te verlig. Voorafdrukke 2020, 2020030362 doi: 10.20944 / preprints202003.0362.v1

McPhee, C., Schillo, RS, Earl, L., & Kinder, J. 2018. Redaksioneel: Inklusiewe innovasie in ontwikkelde lande. Bestuursoorsig van tegnologiese innovasie, 8 (2) 3–6. http://doi.org/10.22215/timreview/1134  

Poynder, R (31 Oktober 2019, die OA-onderhoude: K. Vijay Raghavan, hoof wetenskaplike adviseur, regering van Indië. poynder.blogspot.com/2019/10/the-oa-interviews-s-k-vijayraghavan.html 

Beginsels vir wetenskaplike kommunikasie met oop toegang: https://info.africarxiv.org/african-principles-for-open-access-in-scholarly-communication/ 

Smith I (2019). DOAJ Guest Post: Oorsig van die Afrikaanse OA-landskap met die fokus op wetenskaplike publikasie. Blog.doaj.org

Tennant, JP; Crane, H.; Crick, T .; Davila, J.; Enkhbayar, A .; Havemann, J.; Kramer, B .; Martin, R.; Masuzzo, P .; Nobes, A.; Rys, C.; Rivera-López, B .; Ross-Hellauer, T.; Sattler, S.; Thacker, PD; Vanholsbeeck, M. (2019) Tien warm onderwerpe rondom wetenskaplike uitgewery. Publikasies 2019, 7, 34. doi.org/10.3390/publikasies7020034

Aanhangsel: Organisasies en digitale dienste

Afrika- en nie-Afrika-organisasies en digitale dienste soos in hierdie dokument genoem. Gaan na 'n uitgebreide weergawe van hierdie tabel https://tinyurl.com/sfbb6xn 

Organisasieurlland
Afrika-infrastruktuurkennisprogramhttp://infrastructureafrica.opendataforafrica.org/Pan-Afrika
Afrika Ontwikkelingsbank (AfDB)https://www.afdb.org/enTunisië
Afrikaanse inligting-portaalhttp://dataportal.opendataforafrica.org/Pan
Afrikaanse joernale aanlyn (AJOL)https://www.ajol.info/Suid-Afrika
Afrikaanse oop datahttps://africaopendata.net/Ghana
African Science Literacy Networkhttps://www.africanscilit.org/Nigerië
AfricaOSHhttp://africaosh.com/Ghana
AfricArXivhttp://info.africarxiv.org/Pan-Afrika
AfriLabshttps://www.afrilabs.com/Nigerië
BASE Soekhttps://base-search.net/about/en/contact.phpGloba
bioRXivhttps://www.biorxiv.org/VSA
Kafee Scientifiquehttp://www.rouleauxfoundation.org/cafe-sci/Nigerië | Global
Careableshttps://www.careables.org/ EU | Wêreldwyd
Kode vir Afrikahttps://github.com/CodeForAfrica/Kenia
Dataversehttps://dataverse.org/VSA
DICAMEShttp://dicames.scienceafrique.org/Madagaskar
EthLagoshttps://ethlagos.io/Nigerië
Figsharehttps://figshare.com/Londen | VSA
Gephihttps://gephi.org/Global
Global Innovation Gathering (GIG)https://www.globalinnovationgathering.org/Duitsland | Global
Globale laboratoriumnetwerkhttps://glabghana.wordpress.com/Ghana
Google Scholarhttps://scholar.google.com/Global
Hypotes.ishttps://hypothes.is/VSA
Impaknavnetwerkhttps://impacthub.net/Oostenryk
INASPhttps://www.inasp.info/Verenigde Koninkryk
Jokkolabs Netwerkhttps://www.jokkolabs.net/Frankryk
Net een reuse -laboratorium (JOGL)https://jogl.ioFrankryk | Global
KumasiHivehttps://www.kumasihive.comGhana
Kumuhttp://kumu.io/VSA
MboaLabhttps://www.mboalab.africaKameroen
medrXivhttps://www.medrxiv.org/Global
Mendeleyhttps://www.mendeley.com/Verenigde Koninkryk
Oceanprotocol.comhttps://oceanprotocol.com/Singapoer
OER Afrikahttps://www.oerafrica.org/Suid-Afrika
Open Afrikahttps://africaopendata.org/Kenia
Maak kennisskaarte oophttps://openknowledgemaps.org/Oostenryk
Open Science and Hardware Network (OSHNet)http://www.oshnet.africaTanzanië
oop Afrikahttps://open.africa/Suid-Afrika
ORCIDhttp://orcid.org/VSA
Open Science Framework (OSF)http://OSF.ioVSA
Papierkorfhttp://Paperhive.orgDuitsland
PeerCommunityInhttps://ecology.peercommunityin.org/Frankryk
Bestuiwendhttp://pollicy.orgPan-Afrika
Preprints.orghttps://www.preprints.org/Switserland
VOORSIENhttps://www.prereview.org/VSA
Protokolle.iohttps://www.protocols.io/VSA
openScihttps://ropensci.org/VSA
Re3Datahttps://www.re3data.org/Global
Herfigureerhttps://refigure.org/Global
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/Duitsland
RLabs Netwerkhttps://rlabs.orgSuid-Afrika
Robotech Labshttp://www.robotech.co.tzTanzanië
Hub vir wetenskapskommunikasiehttp://www.SciComNigeria.orgNigerië
ScienceOpenhttps://www.scienceopen.com/VSA
SciLithttps://www.scilit.net/Switserland
STICLabhttp://www.sticlab.co.tzTanzanië
TCC Afrikahttps://www.tcc-africa.org/Kenia
die lenshttps://www.lens.org/Australië
Onder die mikroskoophttps://www.underthemicroscope.net/Kenia
Vilsquarehttps://vilsquare.org/Nigerië
Zoterohttp://zotero.org/VSA


0 Comments

Lewer Kommentaar