Die doelwitte van AfricArXiv is die bevordering van gemeenskap onder navorsers in Afrika, die samewerking tussen navorsers in Afrika en nie-Afrika, en die profiel van Afrika-navorsing op die internasionale verhoog verhoog. Hierdie doelwitte sluit aan by die doelstellings van 'n ander organisasie, die Sielkundige wetenskapversneller (PSA). Hierdie pos beskryf hoe hierdie doelstellings in lyn is en argumenteer dat die aansluiting by die sielkundige wetenskaplike versneller lede van die AfricArXiv-navorsingsgemeenskap sal bevoordeel deur verhoogde samewerking en toegang tot hulpbronne.

Wat is die sielkundige wetenskaplike versneller?

Die PSA is 'n vrywillige, wêreldwye verspreide, demokratiese netwerk van meer as 500 laboratoriums uit meer as 70 lande op al ses bevolkte vastelande, insluitend Afrika. Sielkunde-studies word tradisioneel oorheers deur Westerse navorsers wat Westerse deelnemers bestudeer (Rad, Martingano, & Ginges, 2018). Een van die primêre doelstellings van die PSA is om hierdie probleem aan te spreek deur die verskeidenheid navorsers en deelnemers aan sielkunde-navorsing uit te brei en sodoende die sielkunde meer verteenwoordigend van die mensdom te maak.

Hierdie doel is in ooreenstemming met die doelwitte van AfricArXiv: die aanspreek van die gebrek aan nie-Westerse sielkunde-navorsers behels die verhoging van die profiel van Afrika-sielkundige navorsers en die bevordering van samewerking tussen Afrika- en nie-Afrika-navorsers. Daarbenewens het die PSA in die besonder die belang om sy netwerk in Afrika uit te brei: hoewel die PSA verteenwoordiging op alle kontinente wil bewerkstellig, tel dit uiteindelik 1% van sy 500 laboratoriums is afkomstig van Afrika.

Hoe die PSA die Afrikaanse navorsingsgemeenskap kan bevoordeel

Die gedeelde doel van die PSA en AfricArXiv is dus om 'n groep navorsers in Afrika te wen / te werf om by die PSA aan te sluit en sy programme oor internasionaal bekroonde navorsing in sielkundige wetenskap. Ons is daartoe verbind om die profiel van lede van die Afrika-navorsingsgemeenskap uit te brei.

Enige sielkundige navorser kan gratis by die PSA aansluit. Lidlaboratoriums sal die geleentheid hê om 'n bydrae te lewer tot die bestuur van die PSA, studies in te dien wat deur die PSA-netwerk van laboratoriums uitgevoer sal word, en om saam te werk en outeurskap te verdien oor projekte waarby honderde navorsers van oor die hele wêreld betrokke is. PSA-projekte is baie groot; die eerste wêreldwye studie deur sy netwerk (Jones et al., 2020) het meer as 100 laboratoriums uit 41 lande betrek wat gesamentlik meer as 11,000 deelnemers gewerf het.

Die PSA genereer 'n groot hoeveelheid navorsingskommunikasie, wat alles kan wees gedeel sonder koste deur AfricArXiv. Die PSA-datastelle waarby deelnemers aan Afrika betrokke is, is gratis beskikbaar vir sekondêre ontleding. Hierdie datastelle kan met 'n spesifieke Afrika-fokus ontleed word, en die resulterende navorsing kan weer vrylik via AfricArXiv gedeel word.

Die spesifieke voordele van PSA-lidmaatskap

Die eerste stap om die voordele van die PSA te verkry, is om word 'n lid deur 'n beginselvaste verbintenis uit te spreek om op die een of ander manier tot die PSA by te dra. Lidmaatskap is gratis.

Sodra u 'n lid is, kry u toegang tot die volgende vyf voordele:

  1. Gratis voorlegging van voorstelle vir die uitvoering van 'n groot, multinasionale projek. Die PSA aanvaar voorstelle vir nuwe studies wat jaarliks ​​tussen Junie en Augustus deur sy netwerk sal loop (u kan ons oproep van 2019 sien hier afgelaai word). U kan ook 'n voorstel indien. As u voorstel tydens ons eweknie-evalueringsproses aanvaar word, sal die PSA u help om medewerkers van sy internasionale netwerk van 500 laboratoriums te werf en ondersteuning te bied met alle aspekte van die voltooiing van 'n groot multisite-studie. U kan dan voorlê enige navorsingsprodukte wat uit hierdie proses voortspruit, is 'n voorafdruk op AfricArXiv.
  2. Sluit aan by PSA-projekte. Die PSA is tans besig met ses multi-lab-projekte, waarvan een werf aktief medewerkers aan. Oor die volgende twee weke aanvaar die PSA 'n nuwe golf van studies. As medewerker aan een van ons studies, kan u data versamel of help met statistiese analise, projekbestuur of databestuur. As u as 'n medewerker by 'n projek aansluit, verdien u outeurskap op die referate wat uit die projek (wat kan wees) vrylik gedeel via AfricArXiv). U kan lees oor die studies waaraan die PSA tans werk hier afgelaai word.
  3. Sluit aan by die redaksie van die PSA. Die PSA stuur jaarliks ​​oproepe vir nuwe studie-voorleggings uit. Soos toekenningsagentskappe en tydskrifte, is dit nodig dat mense as beoordelaars moet dien vir hierdie studie-voorleggings. U kan aandui dat u belangstel om as beoordelaar te dien wanneer u 'n PSA-lid word. In ruil hiervoor word u gelys as 'n lid van die PSA-redaksie. U kan hierdie lidmaatskap van die redaksie by u webwerf en CV voeg.
  4. Sluit aan by een van die PSA se bestuurskomitees. Die beleid en prosedures van die PSA word op verskillende maniere ontwikkel komitees. Daar word gereeld geleenthede geskep om by hierdie komitees aan te sluit. Dien in komitees help om die rigting van die PSA te vorm en plaas navorsers in kontak met potensiële medewerkers van oor die hele wêreld. As u belangstel om by 'n komitee aan te sluit, kan u by die PSA nuusbrief en die PSA Slack-werkruimte. Ons maak aankondigings van nuwe geleenthede om by ons komitees aan te sluit.
  5. Ontvang vergoeding om die koste van samewerking te dek. Ons besef dat internasionale samewerking uitdagend en duur kan wees, veral vir navorsers by instellings met 'n laer inkomste. Die PSA voorsien dus finansiële hulpbronne om samewerking te vergemaklik. Ons het tans 'n klein poel van lidlaboratoriumtoelaes, klein toelaes van $ 400 USD om die koste van die deelname aan 'n PSA-navorsingsprojek te help dek. U kan aansoek doen vir 'n lidlaboratoriumtoelae hier afgelaai word.

Gevolgtrekking

Die PSA het ten doel om samewerking oor ons groot, multinasionale en multilaboratoriumprojekte te bevorder. Ons glo dat hierdie samewerking geweldige voordele vir navorsers in Afrika kan lewer. As u saamstem, kan u sluit aan by ons netwerk toegang tot 'n lewendige en internasionale gemeenskap van meer as 750 navorsers uit 548 laboratoriums in meer as 70 lande te kry. Ons sien uit daarna om saam met u te werk.

Oor die skrywers

Adeyemi Adetula, oorspronklik van Nigerië, is 'n PhD-student met die CO-RE Lab by Université Grenoble Alpes en 'n lid van die Sielkundige wetenskapversneller. Ade bestudeer of sielkundige bevindings kruis-nasionaal veralgemeen na veral Afrika-lande. Sy navorsingsbelangstellings sluit in replikasie, sosiale en eksperimentele sielkunde, kruiskulturele sielkunde, kwantitatiewe maatstawwe in sielkunde, en forensiese en korrektiewe sielkunde. U kan hom bereik by adeyemiadetula1@gmail.com 

Patrick S. Forscher is 'n navorsingswetenskaplike met die CO-RE Lab aan die Université Grenoble Alpes wat bestudeer hoe om grootskaalse samewerking in sielkunde te onderhou. Hy is ook die assistent-direkteur vir data by die sielkundige versneller van sielkundig wetenskap. Patrick is verantwoordelik vir 'n wye verskeidenheid aktiwiteite by die PSA, insluitend die ontwikkeling en implementering van PSA-beleid en befondsingsinisiatiewe. Sy navorsingsbelangstellings sluit toegepaste navorsing, veldeksperimente, meta-analise, portuurbeoordeling en navorsingskrediet in. U kan hom bereik by schnarrd@gmail.com 


0 Comments

Lewer Kommentaar