Om die kapasiteit van Afrika - instellings in die monitering en navorsing oor versuring van die oseaan te vergroot, deel ons hiermee 'n oproep tot deelname deur die OA-Afrika-netwerk gerig aan Afrika-navorsers.

Ocean Versuring Afrika (OA-Afrika) is 'n pan-Afrika-netwerk wat spesifiek byeengeroep word om te koördineer en te bevorder suurvorming (OA) bewusmaking en navorsing in Afrika. Navorsingsaktiwiteite rakende oseaanversuring en verwante stresfaktore op die vasteland van Afrika ontwikkel vinnig in reaksie op 'n duidelike behoefte aan optrede om die gevolge van veranderende klimaats- en stelselwye veranderinge te minimaliseer en aan te spreek. OA-Africa is saamgestel uit wetenskaplikes wat belangstel om navorsing te doen oor die monitering en waarneming van oseaanversuring in Afrika, en hulle is deel van die breër Globale netwerk vir waarneming van oseaanversuring 

OA-Africa beoog om:

1. Verseker Afrika is veerkragtig en is kundig oor moontlike bedreigings en versagtings- / aanpassingstrategieë wat beskikbaar is om oseaanversuring te bekamp.

2. Ontwikkel 'n netwerk wetenskaplikes wat saamwerk om (1) inligting aan belanghebbendes en beleidmakers te verskaf, (2) leiding en leiding te gee (3) aktiwiteite wat verband hou met OA-navorsing en monitering te koördineer (4) breë ondersteuning te identifiseer om OA-navorsing en monitering te verhoog (5) die bevordering van die wetenskap te bevorder.

3. fasiliteer samewerking tussen wetenskaplikes, belanghebbendes en beleidmakers om begrip te skep vir sosiale, biologiese en fisiese gevolge en implikasies van versuring van die oseaan

Ocean Versuring Afrika
Beeldbron: oa-africa.net/

Oor die afgelope 7 jaar het ons 'n geteikende program ontwikkel om die vermoë om oseaanversuring van oseane in ontwikkelende lande te doen, te vergroot. Ons het ongeveer 20 opleidings aangebied, meer as 400 wetenskaplikes bereik en toerusting aan baie instansies verskaf.

Evaluering van oseaanversuringskapasiteit

Oseaanversuringskenners het 'n vraelys ontwikkel om behoeftes te identifiseer en toekomstige pogings tot kapasiteitsbou (toerusting, opleiding) te ontwerp. Hierdie inligting sal voordelig wees vir die Afrika-navorsingsgemeenskap en lei toekomstige aksies. 'N Anonieme databasis sal geskep word en met die gemeenskap gedeel word. 'N Samevatting sal geïntegreer word in 'n OA-Afrika-witskrif wat beleidmakers rig om navorsingsbronne vir versuring van oseaan in Afrika te lok.

Om deel te neem, moet u 'n personeellid wees by 'n Afrika-instelling wat besig is met mariene wetenskap. U hoef nie tans aan 'n oseaanversuringprojek te werk nie. Hierdie evaluering is om doelgerigte ondersteuning aan instellings te bied en hul kanse te optimaliseer om binne die nabye toekoms monitering en navorsing oor oseaanversuring te begin.

Vul asseblief die volgende vraelys in; dit behoort net ongeveer 15-20 minute te neem:

Deel die vraelys met u kollegas om ons in staat te stel om die navorsingsvermoë oor die oseaanversuring oor die hele vasteland te bepaal.

As u reeds 'n vorige weergawe van die vraelys beantwoord het, moet u dit weer beantwoord om oor tyd heen te vorder.

Dankie!

Dr Sam Dupont

Fokuspunt vir kapasiteitsbou vir die Oseaanversuring Internasionale Koördineringsentrum (OA-ICC)
Senior lektor en medeprofessor, Universiteit van Göteborg, Swede
ORSID: 0000-0003-2567-8742. 
webwerf: gu.se/en/about/find-staff/samdupont 
e-pos: sam.dupont@bioenv.gu.se


0 Comments

Lewer Kommentaar