Portuuroorsig is die evaluering van werk deur een of meer mense met soortgelyke vaardighede as die produsente van die werk (portuurgroep). Dit funksioneer as 'n vorm van selfregulering deur gekwalifiseerde lede van 'n beroep binne die betrokke gebied. Portuurbeoordelingsmetodes word gebruik om gehaltestandaarde te handhaaf, prestasies te verbeter en geloofwaardigheid te bied. in akademiewetenskaplike portuurbeoordeling word dikwels gebruik om 'n akademiese vraestelse geskiktheid vir publikasie.

Van Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/Peer_review

Voorafdrukke en portuurbeoordeling

Die voorafdruk-manuskrip is die outeur se weergawe van 'n artikel en word gewoonlik aan 'n tydskrif voorgelê vir ewekniebeoordeling. Tradisioneel is die redaksie van die tydskrif verantwoordelik vir die koördinering van die hersieningsproses.

Peer review-stelsels wissel tussen anonieme of 'blinde', dubbelblinde en oop portuurbeoordeling en hang af of die outeur en beoordelaar van mekaar se identiteit weet al dan nie, en of die beoordelingsverslag publiek beskikbaar is of slegs vir die redaksie van 'n joernaal en die outeur.

Daar bestaan ​​vandag verskillende vorme van ewekniebeoordeling, waarvan sommige ons hier aanbied. Sommige van ons vennote lewer dienste wat óf digitale infrastruktuur insluit óf voorsiening maak vir teksantekeninge en ewekniebeoordeling van u manuskrip.

Om voorafdrukke wat op die AfricArXiv-platform aangebied word, te ontvang of terugvoer te gee, stel ons die volgende opsies voor:

Gemeenskapsoorsig artikels oor VOORSIEN

PREreview se missie is om meer diversiteit in wetenskaplike eweknie-evaluering te gee deur die gemeenskap van navorsers te ondersteun en te bemagtig, veral diegene wat in die vroeë stadiums van hul loopbaan (ECR's) is om preprint te hersien.

Op PREreview glo ons dat alle navorsers toegelaat moet word om ander te help deur die werk van hul portuurgroep te hersien, solank dit gedoen is 'n konstruktiewe.

Om navorsers op te lei om konstruktiewe terugvoering te gee
Terwyl ewekniebeoordeling 'n sleutelkomponent vir wetenskaplike verspreiding is, vind dit paradoksaal genoeg dat baie min wetenskaplikes enige formele opleiding daarin ontvang.

Lees meer by content.prereview.org/about/

Dien u voordruk-manuskrip in PeerCommunityIn

Peer Community in ... (PCI) is 'n wetenskaplike organisasie sonder winsoogmerk, gevestig in Frankryk, wat daarop gemik is om spesifieke gemeenskappe van navorsers te skep wat gratis ongepubliseerde voordrukke op hul gebied beoordeel en aanbeveel.
PCI bied 'n gratis aanbevelingsproses van wetenskaplike voorafdrukke (en gepubliseerde artikels) gebaseer op eweknie-beoordelings.

 • Stuur die voorafdruk na 'n PCI vir hersiening (hoe).
 • PCI-aanbeveelers het 20 dae om te besluit op u voorafdruk.
 • Sodra dit deur 'n aanbeveling in beheer geneem is, word jou voordruk deur eweknie geëvalueer deur ten minste twee beoordelaars.
 • Jy ontvang die beoordelaar en die aanbevole kommentaar om die hersiene weergawe van u voorafdruk.
 • PCI bied 'n sjabloon aan aan die skrywer om die finale weergawe van die artikel met PCI-logo's en die verwysing van die aanbeveling voor te berei.
 • Die aanbeveling en die beoordelingsverslae word op die PCI-webwerf gepubliseer. Die pdf-weergawe van die PCI-aanbeveling en die beoordelingsverslae kan deur die outeur geargiveer word aanvullende materiaal.
 • PCI-aanbevelings van die voorafdruk ontvang 'n CrossRef DOI wat gekoppel is aan die voorafdruk aanlyn-rekord.
 • Dateer u voorafdrukrekord op die AfricArXiv-platform op, insluitend die PCI-aanbeveling.
 • Die aanbevole voordruk kan steeds by 'n joernaal ingedien word. Lees meer by peercommunityin.org/pci-vriendelike- tydskrifte.

Annoteer voorafdruk-manuskripte met Hypotes.is

Die blaaier-app en boekmerkblad Hypotes.is maak dit moontlik om notas te neem op sinvlak of om kritiek te lewer op nuus, blogs, wetenskaplike artikels, boeke, diensvoorwaardes, stembriewe, wetgewing en meer.
Soms 'gemeenskaps-ewekniebeoordeling' genoem, en u kan aanvaarde manuskripte van voorafdrukke op enige van ons vennootplatforms lees en aanteken deur Hypothes.is te gebruik - of vir u self of u aantekeninge aan ander Hypothes.is-gebruikers bekend maak.
OSF-afdrukke insluitend AfricArXiv / OSF en ander gemeenskapsvoordrukdienste integreer met Hypotes.is om openbare hoogtepunte en aantekeninge op die PDF vir enigeen leesbaar te maak.

Lees meer by help.osf.io/...Annotate-a-Preprint en web.hypothes.is/research/.

Hersien enige artikel oor die publiek ScienceOpen

ScienceOpen is 'n ontdekkingplatform met interaktiewe funksies vir skoliere om hul navorsing in die openbaar te verbeter, 'n impak te maak en krediet daarvoor te ontvang. 

Voorsien of ontvang 'n formele portuurbeoordeling oor enige van die meer as 60 miljoen navorsingsartikels en aanlyn-rekords op die ScienceOpen-platform. Lees meer by oor.wetenskapn.com/peer-review-guidelines/.

Via die AfricaArXiv-afdrukke versameling op ScienceOpen dit is moontlik vir skrywers om ander navorsers te vra om 'n gestandaardiseerde eweknie-oorsig oor die voorafdrukmanuskrip op die ScienceOpen-platform te lewer. Lees meer by scienceopen.com/collection/SOP-afdrukke

Etiese riglyne vir portuurbeoordeling

Om die integriteit van wetenskaplike rekords te verseker en om konsekwente, regverdige en tydige oorsigte te vergemaklik, beveel ons aan dat u die COPE-raad se riglyne vir ewekniebeoordelaars volg, waarop u toegang kan verkry  publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers.pdf

Om openbare erkenning vir beoordelingsopdragte te ontvang, kan u dit doen

 1. laai die beoordelingsverslag na AfricArXiv na die publikasie van die hersiene werk deur die skrywers.
  • voeg die DOI van die gepubliseerde artikel as verwysing by
  • maak seker dat tydskrifredakteurs en skrywers saamstem
 2. registreer die resensie by publons.com.

In geval van enige vrae oor die gemeenskapsgedrewe ewekniebeoordeling-opsies vir manuskripte van voorafdruk, kontak ons ​​gerus by info@africarxiv.org.

Verwysings

COPE Raad. Etiese riglyne vir portuurbeoordelaars. September 2017. | publikasie-etiek.org

Tennant, JP, Ross-Hellauer, T. Die beperkinge op ons begrip van ewekniebeoordeling. Res Integr Peer Rev5, 6 (2020). doi.org/10.1186/s41073-020-00092