PubPub-logo

Oor PubPub

PubPub, die vlagskipprojek van die Knowledge Futures Group, wat in 2017 van stapel gestuur is. Die open source platform ondersteun dosyne eweknie-geëvalueerde vaktydskrifte en boeke van universiteits- en samelewingsgebaseerde uitgewers, en byna 'n duisend voetsoolvlak-publikasies wat deur individuele wetenskaplikes en akademikus geskep en onderhou word. departemente. PubPub sosialiseer die proses van kennisskepping deur gesprekke, annotasie en weergawe in 'n kort en lang vorm digitale publikasie te integreer.

Prosedure

As u gewerk het, tans aan u werk, of van plan is om te werk aan navorsing rakende die coronavirus-epidemie en dan 'n voorlegging wil doen, volg dan die onderstaande aanwysings.

1. Neem u video op

Rig asseblief 'n spesifieke bevinding of navorsingspunt aan. 

  1. Meld u naam, verbintenisse, dissipline en land.
  2. Bespreek die toepaslike kennis wat u opgedoen het of wat u opdoen deur u werk, insluitend metodologie en wetenskaplike benaderings.
  3. Maak voorstelle wat voortspruit uit u gevolgtrekkings of waarnemings. Indien moontlik, moet u ook diegene wat hierdie werk die belangrikste sal vind (ander navorsingsareas of deurlopende werk, moontlike samewerking) vind.
  4. Noem 3 tot 5 verwysings, insluitend u eie. Verskaf asseblief genoeg inligting (outeursname, publikasiejaar, tydskriftitel, artikeltitel) sodat die verwysing deur ons span ontdek kan word. Voeg indien moontlik die betrokke doi in die vorm in.
  5. Meld dat u toestem om hierdie opname onder a te deel CC-BY lisensie.

2. Dien u opname in

Gebruik asseblief hierdie vorm. Maak seker dat u alle vereiste velde invul en u opname oplaai. As u enige vrae of probleme het, stuur 'n e-pos na: info@africarxiv.org

Lees asseblief ons riglyne voordat u indien, maak seker dat u aan die kontrolelys voldoen en alle nodige inligting in u manuskrip verstrek.

3. Wat om te verwag

Nadat u u opname suksesvol ingedien het, kan u verwag om binne 5 werksdae van ons terug te hoor.

As dit aanvaar word, sal u indiening getranskribeer word en toepaslike verwysings bygevoeg word. Die klank / visuele lêer sal aanlyn na die AfricArXiv PubPub-versameling met 'n Crossref DOI en CC BY 4.0 lisensie vir toeskrywing .. Die tekslêer sal na een van AfricArXiv se vennootplatforms (OSF, ScienceOpen of Zenodo) gelaai word.

Ons sal AI- / masjienvertalings van die teks in 2-3 ander tale voeg as u dit in u voorlegging aandui, en veral as sekere tale belangrik is om in te sluit as gevolg van streekskonteks.

Stuur 'n e-pos aan info@africarxiv.org in geval van probleme, vrae of probleme