Ons modereringspan sal besluit om u inhandiging te aanvaar op grond van die volgende kriteria:

1) Afrika-relevansie 

(verseker dat een van die volgende van toepassing is)

 • Is een of meer van die skrywers Afrikaan? (kyk na hul gekoppelde profiel of ORCID iD-inskrywing)
 • Is een of meer genoteerde affiliasie-instellings in Afrika gebaseer?
 • Is die werk direk van toepassing op die vasteland van Afrika of is dit mense?
 • Word die term 'Afrika' in die titel, abstrak of inleiding en bespreking genoem?

2) Skrywerslys

 • alle skrywers met hul volledige name
 • Voorletters in hoofstede, bv. Mohammad Ibrahim
 • Geen akademiese titels in skrywerslys nie

3) Affiliasie

 • Akademiese of navorsingsinstansie (verkieslik)
 • NRO, ander derdeparty
 • Internasionale organisasie (Wêreldbank, VN-agentskap of dergelike) 
 • Regeringsinstelling

4) Lisensie

 • Verkieslik CC-BY 4.0 (Creative Commons-skrywer-toeskrywing)
 • Let daarop dat OSF by verstek ander lisensies vooraf gekies het, dus waarskynlik die skrywer moet vra om die gekose lisensie (per ongeluk of met opset) na te gaan.

5) Metodologie

 • Duidelike beskrywing van die metodologie wat verwys na die titel en onderwerp

6) Datastel (Indien toepaslik)

 • Word 'n skakel na die datastel verskaf en word dit in 'n oop databasis aangebied? Indien nie, vra die skrywer om dit in te sluit

7) Verwysings