Hoos waxaa ku yaal dulmar guud oo ku saabsan dhacdooyinka Kalandarka Cilmi-baarista Furan, Global Lab Ghana, Nijaarrada, JOGL, iyo FurCIDER Kalandarka bulshada iyo sidoo kale dhacdooyinka bulshada ee AfricArXiv iyo talooyinka dhacdooyinka.

Ma haysaa dhacdo aad jeclaan lahayd inaan halkan ku darno? Emayl ugu dir faahfaahinta soo socota info@africarxiv.org

  • cinwaanka dhacdo
  • taariikhda & waqtiga (pls sheeg sozone)
  • sharaxaad dhacdo gaaban
  • xiriiri bogga ama bogga diiwaangelinta