Hoos waxaa ku yaal dulmar guud oo ku saabsan dhacdooyinka Kalandarka Cilmi-baarista Furan, ka Nijaarrada iyo OpenCIDER Kalandarka bulshada iyo sidoo kale dhacdooyinka bulshada ee AfricArXiv iyo talooyinka dhacdooyinka.

Ma leedahay dhacdo aad jeclaan lahayd inaan halkaan ku darno? Faahfaahin noogu soo dir info@africarxiv.org

  • cinwaanka dhacdo
  • taariikhda & waqtiga (pls sheeg sozone)
  • sharaxaad gaaban
  • xiriiri bogga ama bogga diiwaangelinta