I-TCC Afrika enikezela ngoqeqesho kwi-intanethi

Iziko loqeqesho kunxibelelwano sele liqalisile ukubonelela ngezifundo kwi-Intanethi. Nksz Joy Owango, uMlawuli oLawulayo waphawula ukuba le yinxalenye yesicwangciso sethu sika-2019/2020, esithi, sangenisa imbasa kwi-Invest2Impact Award kwaye saphumelela. Ngaphandle koku sinemincili ngezi zinto ziphuhlileyo kwaye sijonge phambili ekuxhaseni abaphandi abaninzi kunye nabahlohli ngendlela esinokuthi siluphucule ngayo uphando lwabo Funda ngokugqithisileyo…

velit, ante. I-ergnate, i-lectus dolor. luctus commodo quis