Ukumisela iindlela zophando

Ukumisela iindlela zophando

I-AfricArXiv inegalelo kulawulo lobukoloniyali ngokukhuthaza ukuqondwa kokungalawulwa kwelizwe ngokoqobo. Ukwamkela ukungeniswa kwangaphambi kokubhala ngolwimi lwengingqi nolwimi lwasekhaya, kunye nokwenza ukuba ubunini bophando lwaseAfrika olwenziwe ngabantu baseAfrika ngokuseka indawo yolawulo yedijithali egunyazisiweyo, ephantsi kweAfrika kwilizwekazi laseAfrika.