Apha sidwelisa amathuba okubambisana onokuthi ujoyine ngengqeqesho okanye ngokubanzi ukubhengeza amazwe.

Ukongeza enye inkqubo yokusebenzisana nathi nge-imeyile info@africarxiv.org

UkuCaciswa koLwandle eAfrika

Ifowuni yabaphandi base-Afrika baselwandle

Ukwakha amandla amaziko ase-Afrika ekubekeni esweni nasekuphandeni i-asidi yeelwandle, ngokwenjenje sabelana ngesimemo sokuthatha inxaxheba kuthungelwano lwe-OA-Africa olujoliswe kubaphandi baselwandle baseAfrika.

Joyina i-Psychological Science Accelerator

I-TREND e-Afrika kwinkqubo yokusebenzisana kwi-Intanethi

Sijoyine kwiqonga lokusebenzisana leJOGL

Masisebenzisane kwiiprojekthi namanyathelo ahambelana ne-AfricArXiv