Inyathelo lentsebenziswano elixhaswa ngu Ingxowa-mali yeLacuna kwaye ilawulwa yile mibutho ilandelayo:

Ukuphelisa ubukoloniyali bokuBhala kwezeNzululwazi ngeAfrika

Xa kufikwa kunxibelelwano lwenzululwazi kunye nemfundo, imiba yolwimi. Isakhono sokuba inzululwazi ixoxwe ngeelwimi zesintu zasekuhlaleni ayinakunceda nje ekwandiseni ulwazi kwabo bangathethi isiNgesi okanye isiFrentshi njengolwimi lokuqala kodwa inokudibanisa izibakala kunye neendlela zenzululwazi kwiinkcubeko ebezikhatywa ngaphambili. . Ke ngoko, iqela liza kwakha ikhoposi ehambelanayo yophando lwaseAfrika ngeelwimi ezininzi, ngokuguqulela amaphepha ophando aseAfrika ashicilelweyo akhutshwe kwi-AfricArxiv ukuya kwiilwimi ezi-6 ezahlukeneyo zesiNtu.

Funda inkcazo epheleleyo yeprojekthi apha masakhane.io/…/masakhane-mt-decolonise-science.

Xhasa le projekthi ngaphaya kwemida yethu yangoku.

Iiposti zebhlog ezihambelana noko