Iqela lethu lokumodareyitha liya kuthatha isigqibo malunga nokwamkela ungeniso lwakho ngokusekwe kwezi ndlela zilandelayo:

1) Ukubaluleka kweAfrika 

(Ukuqinisekisa enye yezi zinto zilandelayo ziyasebenza)

 • Ngaba ungomnye okanye uninzi lwababhali abangama-Afrika? (jonga iprofayile yabo edibanisayo okanye ukungena kweECDID)
 • Ngaba liziko elinye okanye elingaphezulu koluhlu oluhlanganisiweyo olusekwe e-Afrika?
 • Ngaba umsebenzi unxulumene ngqo kwilizwekazi lase-Afrika okanye ngabantu?
 • Ngaba igama elithi 'iAfrika' likhankanyiweyo kwisihloko, ukungafikeleli okanye ukwazisa kunye nengxoxo?

2) Uluhlu lwababhali

 • Bonke ababhali ngamagama abo apheleleyo
 • Oonobumba abaziintloko, umz. Mohammad Ibrahim
 • Akukho zihloko zemfundo kwizoluhlu lwababhali

3) Unxibelelwano

 • Iziko leMfundo okanye iziko lophando (ngokukhetha)
 • I-NGO, elinye iqela lesithathu
 • Umbutho wamanye amazwe (iBhanki yeHlabathi, iarhente ye-UN okanye efanayo) 
 • Iziko likaRhulumente

4) Ilayisensi

 • Ngokukhetha i-CC-BY 4.0 (uphawu lomyili weCreative Commons)
 • Nceda uqaphele ukuba i-OSF isilele ukukhetha ezinye ilayisensi, mhlawumbi kuya kufuneka ucele umbhali ukuba ayihlole kabini ilayisensi ekhethiweyo (ngengozi okanye ngenjongo)

5) Indlela yokusebenza

 • Inkcazo ecacileyo yendlela yokusebenza ebhekisa kwisihloko nakwisihloko

I-6) Iseti yedatha (ukuba kuyangena)

 • Ngaba unxibelelwano kwidathabheyithi inikezelwe kwaye ingaba isingathwe kwiphepha elivulekileyo ledatha? Ukuba akunjalo, nceda ucele umbhali ukuba ayibandakanye

7) Izalathiso