Sineendidi ezintathu zabantu abafaka isandla emsebenzini wethu:

Abacebisi

Amavolontiya

Sijoyine ekusasazeni igama malunga nonxibelelwano lwabafundi ngaphakathi kunye malunga neAfrika nathi. Nantsi into onokuyenza:

Bhalisa ukuze unxibelelane neqela lethu