Ukukhuthaza Ubuliminingi ku-African Scholarship Ngamathuluzi Edijithali

Kunezinhlelo ezimbalwa zokukhuthaza izilimi zase-Afrika ezikoleni nasemanyuvesi afana nezifundo zezilimi zase-Afrika, ukucubungula ulimi lwemvelo, nokuhunyushwa phakathi kokunye. Nangu uChido Dzinotyiwei owenza kube lula ukufunda izilimi zomdabu zase-Afrika ngohlelo lwakhe, iVambo academy. UChido ungumfundi we-Master of Commerce e-University of Cape Town Graduate School of Business (UCT GSB). 

Izilimi zase-Afrika ukuthola amagama amaningi wesayensi

IDecolonise Science izoqasha abahumushi ukuthi basebenze emaphepheni akwa-AfricArXiv umbhali wokuqala ongowase-Afrika, kusho umphenyi oyinhloko uJade Abbott, ingcweti yokufunda imishini ezinze eGoli, eNingizimu Afrika. Amagama angenakho okufana nolimi oluqondiwe azomakwa ukuze ochwepheshe bamatemu kanye nabaxhumanisi besayensi bakwazi ukwakha amagama amasha. "Akufani nokuhumusha incwadi, lapho amagama angahle abe khona," kusho u-Abbott. "Lokhu kungumsebenzi wokwakha amagama."

Impendulo ye-COVID-19 Africa

Ukuqoqa izinsiza kusuka nakuwo wonke amazinga omphakathi wase-Afrika ukuhlanganisa izimpendulo ze-COVID19 ezinhlanganweni zezinhlangano zase-Afrika kanye nethonya ezinkulungwaneni Izinkulungwane zabantu ngamakhulu ezinqenqemeni kanye nezinhlangano zomhlaba wonke, ama-CBO, amaNPO, ohulumeni nezimboni basebenza kanzima ukunciphisa imiphumela yobhubhane kulolu bhubhane Izwekazi lase-Afrika. Asinjalo Funda kabanzi…