Isikhungo Sokuqeqesha Kukwezokuxhumana sesiqale ukunikeza izifundo online.

Unksz Joy Owango, onguMqondisi oMkhulu ukuphawula lokho

Lokhu bekuyingxenye yecebo lethu lowezi-2019/2020, esilithumele ku I-Invest2Impact Award futhi wanqoba.

Ngaphandle kwalokhu sijabule ngale ntuthuko futhi sibheke phambili ekusekeleni abacwaningi abaningi kanye nezifundiswa ukuthi singakuthuthukisa kanjani ukuphuma kwabo kocwaningo nokubonakala, ngokuhambisana nenhloso yethu Isitimela. Ukusekela. Nika amandla  umphakathi wokucwaninga nezifundo. ”

Ukuthola okuningi ngeSikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana sicela uye lapha  tcc-africa.org/about/

Njengengxenye yemisebenzi yethu yokuya kuqeqesho lwe-inthanethi sibamba i-webinar EMAHHALA nomlingani wethu uLwazi E
kokuthi "Ukuguqukela Ekufundiseni Okuse-Inthanethi: Izinto Okufanele Uzigweme". I-webinar izohlinzeka umhlahlandlela 'ezintweni okufanele sizigweme' ngokuhlola izindlela ezi-3 ezinhle zokufunda ezingasetshenziswa emfundweni ephakeme ukufeza imiphumela yokufunda ngempumelelo ngezindlela ezikhiqiza kakhulu.

Sicela ubhalise nganoma yisiphi salezi zixhumanisi


0 Amazwana

shiya impendulo