Ababambiqhaza be-AfrikaBabambe iqhaza be-African Open Science Platform Strategy Workshop, ngoMashi 2018; Umkhandlu Wokweluleka, Iphrojekthi Yengxenyekazi Yezesayensi Yase-Afrika; Ibhodi Yezeluleko Zobuchwepheshe, Ipulatifomu Yesayensi Evulekile yase-Afrika; UBoulton, uGeoffrey; UHodson, uSimon; ISergeldin, u-Ismail; Qhobela, Molapo; Mokhele, Khotso; UDakora, UFeliksi; UVeldsman, uSusan; Wafula, Joseph

doi.org/10.5281 /

Lo mbhalo wethula isu lokuyilwa futhi wenza icala lesayensi le Ipulatifomu yesayensi evulekile yase-Afrika (AOSP). Kususelwa emhlanganweni weqembu lochwepheshe obubanjelwe ePitoli ngomhla zingama-27 kuya ku-28 kuNdasa wezi-2018. Inhloso yawo ukwenza njengohlaka lwemininingwane, umsebenzi wokwakhiwa kwePlatform kanye nesisekelo sokuxoxisana emhlanganweni wababambiqhaza ozobanjelwa Umhlaka-3-4 Septhemba 2018, ozoholela isu elicacile lokuqalisa ukusebenza kusukela ngo-2019. Amalungu eqembu lochwepheshe emhlanganweni kaMashi athathwe kulezi zinhlangano ezilandelayo: i-African Academy of Sciences (AAS), i-Academy of Science of South Africa (ASSAf), IKomidi leDatha yeSayensi neThekhinoloji (i-CODATA), i-International Council for Science (ICSU), i-National Research and Education Networks (i-NRENS), i-Research Data Alliance (i-RDA), uMnyango Wezesayensi Nezobuchwepheshe waseNingizimu Afrika (i-DST) kanye ne-National Research Foundation ( I-NRF), i-Square Kilometre Array (i-SKA), i-UNESCO.

I-African Open Science Platform. Umsebenzi wePlatform ukubeka izazi zesayensi zase-Afrika ezinqenqemeni zesayensi yanamuhla, ejulile yedatha njengemithombo ebalulekile yomphakathi wanamuhla. Amabhulokhi wayo wokwakha yile:

  1. isisetshenziswa esihlanganisiwe senethiwekhi, ezokuxhumana kanye nengqalasizinda yesoftware, kufaka phakathi izinqubomgomo nezinqubo zokunika amandla, ukusekela i-Open Science ngenkathi yedijithali;
  2. inethiwekhi yokwenza kahle ku-Open Science esekela ososayensi nabanye abadlali bomphakathi ekuqongeleleni nasekusebenziseni izinsizakusebenza zanamuhla zedatha ukukhulisa inzuzo yesayensi, yezenhlalo nezomnotho.

Lezi zinhloso zizofezeka ngemigqa eyisikhombisa yomsebenzi:

  • IStrand 0: Bhalisa kanye nengosi yokuqoqwa kwedatha yase-Afrika kanye nezinsizakalo ezihlobene zomhlaba wonke. I-Strand 1: Inethiwekhi ehlanganisiwe yezinsiza ze-computational kanye nezinsizakalo.
  • IStrand 2: Amathuluzi weSoftware nezeluleko kuzinqubomgomo nemikhuba yokuphathwa kwedatha yocwaningo. I-Strand 3: I-Data Science Institute emaphethelweni okusika kwe-data analytics ne-AI.
  • I-Strand 4: Izinhlelo zokufaka izicelo eziseqhulwini: isib. Amadolobha, izifo, i-biosphere, ezolimo. I-Strand 5: Inethiwekhi Yezemfundo Namakhono kumininingwane nolwazi.
  • I-Strand 6: Inethiwekhi yokuFinyelela iSayensi evulekile kanye noMdwebo.

Lo mbhalo ubuye uveze ukuphathwa okuhlongozwayo kobulungu, ubulungu kanye nokuphathwa kwePlatform, indlela yokuthola imali kwasekuqaleni kanye nezingqophamlando zokwakha umkhankaso.

Icala le-Open Science lisuselwa emiphumeleni enkulu yomphakathi nakwezesayensi, kwezinguquko zedijithali kanye nesiphepho semininingwane eseyivezile kanye nezindlela zokuxhumana ezivunyelwe kanye nenoveli. Akukho mbuso okufanele wehluleke ukuqaphela lokhu okungaba khona noma ukuvumelanisa ingqalasizinda yazo kazwelonke yokusebenzisa imihlomulo nokunciphisa ubungozi. Isayensi evulekile iyisisekelo esibalulekile ekugcineni ubunzima nokuthembekile kwesayensi; ekudaleni ngokuhlanganisa izinsiza zemithombo yedatha ehlukahlukene ukubhekana nezinselele zanamuhla eziyinkimbinkimbi; ekwakheni okusha nasekuhlanganyeleni nabanye abalingisi bomphakathi njengabalingani bolwazi ekubhekaneni nezinkinga ezabiwe. Kubaluleke kakhulu ukufezekiswa Kwezinhloso Zokuthuthuka Esimeme. Izinhlelo zesayensi zikazwelonke emhlabeni wonke zilwela ukuzivumelanisa nale paradigm entsha. Ezinye izindlela zokwenza lokho noma ukubeka engcupheni ukuvinjwa emanzini asesayensi, okuhlukaniswe nemisinga yokudala yamathuba ezenhlalo, amasiko nezomnotho. I-Afrika kufanele ivumelanise futhi iwasebenzise kahle amathuba, kepha ngendlela yayo, futhi njengomholi hhayi umlandeli, onokubaluleka okubaluleke kakhulu obambe iqhaza emphakathini. Kufanele ibambe inselelo ngesibindi nangesixazululo.0 Amazwana

shiya impendulo