Sinezigaba ezintathu zabantu abafaka isandla emsebenzini wethu:

Ababonisi

Amavolontiya

Sijoyine ekusakazeni izwi mayelana nokuxhumana kwezazi nange-Afrika nathi. Nakhu ongakwenza:

Bhalisela ukuxhumana nethimba lethu